NDMI 058 -- Toky a cykly v grafech

V roce 2012/2013 přednáší Robert Šámal

Další info v SISu.
Pro lepší představu, co vás čeká: stránka minulého vydání, téhle přednášky.
Přednáška se koná v úterý 12:20 v S6, začínáme 26.2.2013. Poznámky z přednášky (průběžně upravuji)

Domácí cvičení

Odevzdávejte prosím na příští přednášce, případně emailem. Nebudu vypisovat bodové hranice, ale každý by měl z každé série vyřešit cca třetinu. (Samozřejmě, kdo si chce přednášku užít, vyřeší všechno :) ). Poslední přednáška byla podle článku Nowhere-zero 3-flows and Z3-connectivity for 6-edge-connected graphs -- László Miklós Lovász, Carsten Thomassen, Yezhou Wu, Cun-Quan Zhang Zkouška: termíny jsou v SISu, případně podle dohody. Budu chtít vysvětlit nějaký okruh z přednášky a vyřešit nějaký příklad. Taktéž budu přihlížet k vyřešeným domácím cvičením.