Cvičení k přednášce Matematická analýza I (NMAI054)

Zimní semestr

Organizační

(Domácí) zápočtové písemky
Příklady mi doručte buď písemně, nebo elektronicky v rozumném formátu (optimálně pdf nebo jpg, co nebudu umět přečíst pošlu vám zpět ...). Písemně je možné příklady odevzdat buď mě osobně, nebo nechat v kanceláři č. 323 (mohou vám pomoci i kolegové z č.322 nebo 320).
Kdo se chystá na předtermín (čtvrtek 13.1.), doručte mi příklady nejpozději ve čtvrtek ráno (do 7:30). Na ostatní písemky (vždy v úterý) dodejte příklady nejpozději předchozí pondělí v 10 ráno. Ale raději dříve, už proto že třeba někde můžete mít chyby ...
písemka pro "normální" studenty
písemka pro kombinované studenty
Pokud jste dobře uspěli u bonif. písemky (viz níže), nemusíte už tuto písemku počítat.
Aktuální výsledky písemek a dom.cv. dole.

Probírané příklady

Výsledky domácích cvičení

jsou tady Pokud v tabulce najdete nějakou nesrovnalost, ozvěte se. V kolonce Výsledek máte buď ZAP -- takoví studenti získali zápočet (a mají ho už v sisu). Nebo tam máte, co je třeba doplnit.
2=2.záp. písemka
1=1.záp. písemka -- spočtěte první dva příklady z písemky pro komb. studenty
D=dom.cv -- dopočtěte příslušný počet domácích cvičení (požaduji alespoň 5 bodů, 1 bod je za jeden správně vyřešený příklad).
Až dodáte chybějící, napíši vám zápočet do sisu, do indexu pak nejlépe až u zkoušky.