Základy přenosu a zpracování informace

LS 2022/2023
NTIN100 - 2/1 Zk

Michal Koucký
<koucky@iuuk.mff.cuni.cz>

Čas konání: Začneme ve čtvrtek, 23.2., ve 14:00 a podle potřeby přesuneme na jiný čas.
Místo konání: Pracovna #326, Malá Strana.
Jazyk: česky nebo anglicky dle požadavku studentů (taught in Czech or English depending on students)

Cvičení: jednou za dva týdny - zápočet za domácí úkoly.

Přednáška pokrývá základy teorie informace, samoopravných kódů a komunikační složitosti. Předpokládají se znalosti na úrovni předmětu Pravděpodobnostní techniky.

Plán přednášky

Transcript of Lectures 2019/2020

Recordings

Recordings are available in SIS: go to the course page in SIS and look for "Files"/"Soubory" in the top navigation bar.

Literatura

Rozšiřující čtení

Domácí úkoly

Úkoly odevzdávejte emailem nebo na papíře. Na zápočet je třeba získat alespoň 70% bodů ze všech úkolů. Každá úloha je za 10 bodů, pokud není rozdělená na podúlohy. Každá podúloha je za 5 bodů.
  1. Do 23.3.2022.
  2. Do 27.4.2023.
  3. Do 15.6.2023.

Zkouška

Zkouší se z probrané látky ústně s písemnou přípravou. Příklad otázek je zde.