Cvičení z Lineární algebry II

LS 2019/2020 - pondělí 14:00

Zpět

Cvičení

Cvičení k přednášce Pavla Hubáčka - stránky přednášky. Informace o distanční výuce jsou na moodlu.

17.2.2020 Opakování Úlohy
24.2.2020 Skalární součin - cvičil Martin Černý
2.3.2020 Skalární součin, norma, metrika Úlohy
9.3.2020 Ortonormalizace, projekce Úlohy

Podmínky k zápočtu

Zápočet bude za domácí úkoly zveřejněných na moodlu. Původní podmínky zápočtu jsou zrušeny.
Přes semestr by mělo být 6 domácích úkolů po 5 bodech, 3 malé písemky po 5 bodech a na konci 1 velká za 15 bodů. Nárok na zápočet má ten, kdo dosáhne alespoň poloviny bodů z písemek a 2/3 celkových bodů. Tedy ten, kdo bude mít celkem 40 bodů, z čehož alespoň 15 bodů bude z písemek.

Domácí úkoly

Na úkolech klidně spolupracujte, samotné řešení, ale každý sepište sám. Všechny kroky pořádně zdůvodněte, je to důležitější než správný výsledek. Věty z přednášek/cvičení lze používat bez důkazu, jen napište, co přesně používáte. Řešení posílejte na můj mail v pdf, popřípadě nascanovaný papír. Nebo doneste řešení na cvičení. Pokud pošlete úkol v rozumném předstihu, je velká šance, že se na něj podívám a napíšu vám chyby, které objevím. Dostanete tak ještě možnost chyby odstranit. Body za úkoly budou vyvěšeny na webu, pokud tam nebudete chtít být pod svým jménem, napište k řešení i svoji přezdívku. Napište i v případě, pokud body nechcete mít zveřejněné na webu.