Veronika Slívová

slivova (AT) iuuk.mff.cuni.cz

Cvičení, domácí úkoly. Body za úkoly. Podmínky zápočtu. Užitečné odkazy.

Algoritmy a datové struktury I

pondělí 10:40, místnost S6

přednáší doc. Ondřej Čepek

Zápis cvičení

14.5.

Třídění pdf.

Domácí úkoly: Bez rekurze (6 bodů) -- jeden programovací úkol, hodnotit se bude i čitelnost kódu

7.5.

Pokračování v příkladech na rekurence pdf.

Domácí úkoly: Kabel (6 bodů) -- deadline 21.5.

30.4.

Rozebírání DÚ, dokončování stromů, začátek rekurencí pdf.

Domácí úkoly: Žádnéi - dokončete opravy předchozích domácích úkolů

23.4. (záskok Radek Hušek)

Stromy, příklady z pdf.

Domrácí úkoly: Rozdělení BVS (6 bodů)

16.4.

Pokračování příkladů na kostry z pdf.

Domácí úkoly: Příklad 10b (6 bodů)

9.4.

Dokončení nejkratších cest a začátek koster, příklady 1-5 pdf.

Domácí úkoly: Internet (7 bodů) - deadline bude prodloužen o týden, protože jsme z koster udělali méně než bylo v plánu. Ale i další týden bude úkol.

2.4.

Velikonoční prázdniny

26.3.

Nejkratší cesty v grafech, příklady 1,2,3,4,6 z následujícího pdf.

Domácí úkoly: Lupiči (6 bodů)

19.3.

Pokračování BFS, DFS příklady 1-4 z pdf.

Domácí úkoly: Roboti v bludišti (6 bodů)

12.3.

Reprezentace grafů a BFS, DFS 1,2,4,9 z pdf.

Domácí úkoly: Bludiště (6 bodů) -- Upřesnění: dveře a klíče jsou barevné (o každém klíči víme, ke kterým dveřim patří a opačně o každých dveřích víme, který klíč jim odpovídá. Berte k jako konstantu, ne součást vstupu.

5.3.

RAM, příklady 2,3,4,6 a část 1 z pdf.

Domácí úkoly: Rozmyslet si konstrukce z programovacích jazyků na RAMu (8 bodů)

26.2.

Asymptotická složitost - pokračování v příkladech z minula pdf.

Domácí úkoly: Asymptotické vztahy (2*3 body) -- překlep v zadání, máte určit asymptotické vztahy mezi funkcemi v případě (a) a třídami funkcí v případě (b)

19.2.

Motivační příklady, od triviálního pomalého k rychlejším řešením, definice O. Příklady 1,2,3 z pdf.

Domácí úkoly: Hledání nejdelší posloupnosti s omezeným rozdílem prvků (4 body) a mocnina matice (3 body)

Výsledky domácích úkolů.

Výsledky zveřejňuji jen pod přezdívkou. Pokud ji nemám, nezveřejňuji. Přezdívku mi můžete poslat mailem.

Zkontrolujte si prosím, že máte v tabulce správné body, odpověď byste měli mít ke všem úkolům odevzdaným před nedělí 6.5.

Stránka s body

Podmínky zápočtu

Výsledky zveřejňuji jen pod přezdívkou. Defaultní přezdívou je prázdný string. Jinak mi přezdívku můžete poslat mailem.

K udělení zápočtu je potřeba získat alespoň 2/3 bodů z domácích úkolů.

Co musí obsahovat správný domácí úkol

  • Slovně popsaný postup řešení
  • Pseudokód (v první polovině semestru vyžadován, později volitelný, ale doporučený)
  • Zdůvodnění správnosti algoritmu
  • Časová složitost a její zdůvodnění
  • Prostorová složitost (paměťová náročnost) a její zdůvodnění