NDMI025 - Pravděpodobnostní algoritmy - Randomized Algorithms

Spring/LS 2021 - Jiří Sgall - Friday 10:40

Recordings of the zoom lectures are available in SIS.

Tutorials
are led by Karel Král, they are scheduled on Thursday 12:20.


Covered topics


Učebnice

[MR] R. Motwani, P. Raghavan: Randomized algorithms.
[MU] M. Mitzenmacher, E. Upfal: Probability and Computing: Randomized Algorithms and Probabilistic Analysis


Předchozí běh přednášky v LS 2019

Další informace

Přednáška se nekoná každý rok, předpokládám její opakování za 2 roky.