NDMI025 - Pravděpodobnostní algoritmy - Randomized Algorithms

Spring/LS 2023 - Jiří Sgall - ???

Recordings from year 2021 are available in SIS.

Tutorials
are led by ???, they are scheduled on ???.


Covered topics


Učebnice

[MR] R. Motwani, P. Raghavan: Randomized algorithms.
[MU] M. Mitzenmacher, E. Upfal: Probability and Computing: Randomized Algorithms and Probabilistic Analysis


Předchozí běh přednášky v LS 2021

Další informace

Přednáška se nekoná každý rok, předpokládám její opakování za 2 roky.