NDMI084 - Aproximační a pravděpodobnostní algoritmy

ZS 2013 - Jiří Sgall

Přednáška se koná v pondělí 9:00 v S5, cvičení se konají nepravidelně v pátek od 12:20 také v S5
cvičení budou formou domácích úkolů a jejich řešení na cvičeních cca 1x za 3-4 týdny

Úkoly a cvičení

Výsledky

Zkoušky

Vypsal jsem dva terminy, úterý 14.1. a 28.1. od 9:00 v S7 (v případě malého počtu studentů u mě v pracovně, 3 patro č.326, u zadního schodiště). Zkouška je ústní, dostanete za úkol vysvětlit některý algoritmus nebo jiné téma.

Poznámky k přednášce

Probraná látka podle přednášek

Sylabus

Přednáška probírá středně pokročilé techniky pro návrh a analýzu algoritmů a ilustruje je na konkrétních kombinatorických problémech. Pro mnohé optimalizační problémy je obtížné navrhonout algoritmy, které je vyřeší optimálně a zároveň rychle (např. pro NP-úplné problémy). V takovém případě studujeme tzv. aproximační algoritmy, které pracují rychle, a najdou řešení více či méně blízké optimálnímu řešení. Často pro návrh algoritmů (aproximačních i jiných) používáme náhodnost, což umožňuje řešit některé úlohy efektivněji nebo řešit úlohy jinak neřešitelné. Doporučeno pro 3. ročník bakalářského studia.

Probírané techniky:

Probírané problémy a algoritmy:

Literatura

[KT] J. Kleinberg, E. Tardos: Algorithm Design, Pearson, 2006.

[WS] D. P. Williamson, D. B. Shmoys: The Design of Approximation Algorithms, Cambridge university press, 2011.

[V] V. V. Vazirani: Approximation Algorithms, Springer, 2001.

[MR] R. Motwani, P. Raghavan: Randomized algorithms.

[MU] M. Mitzenmacher, E. Upfal: Probability and Computing: Randomized Algorithms and Probabilistic Analysis.