Cvičení k přednášce Pravděpodobnost a statistika 1 (NMAI059)

Cvičící Robert Šámal

Podmínky pro zápočet
Označme $a$, $b$, $c$ čísla mezi 0 a 1, hodnotící vaše řešení domácích úkolů, zápočtové písemky (z pravděpodobnosti) a statistické zápočtové úlohy. Požadavek na zápočet je, aby $(a+b+c)/3 \ge 0.6$ a $\min(a,b,c) \ge 0.4$. Aktivní účast na cvičeních bude zohledněna v hraničních případech.
Statistická úloha
Souřadnice
TODO
Domácí úkoly
odevzdávejte v poštovní sově Martina Mareše. Přihlásíte se pomocí hesla do SIS, pro přihlášení do předmětu potřebujete "Enrollment token" -- ten dostanete v mailu. (Jestli ne, ozvěte se.) Ideální forma je asi pdf získané oskenování (třeba pomocí mobilní aplikace) z rukou psaného řešení. Ale systém umožňuje i psaní textů pomocí kombinace markdown a texu, pokud vás taková možnost láká víc.
Pokud nebudete mít čas nebo sílu na celý úkol, nebo pokud si nebudete s některým vědět rady, odevzdejte částečné řešení.
Konzultace s jinými studenty jsou dovolené (dokonce i vhodné, pokud vám spolupráce vyhovuje). Neměla by však spočívat pouze v opsání cizího řešení bez pochopení. Po domluvě, jak na to, sepište prosím řešení každý za sebe (ve vlastním zájmu, pomůže vám to látku pochopit). Napište také, s kým jste řešení probírali a případně jaké další zdroje informací jste používali. (Nebude zahrnuto do hodnocení, ale jsem zvědavý.)
Termín pro odevzdání je několik hodin před dalším cvičením -- prosím dodržte jej, ať mohu přizpůsobit další cvičení tomu, jak vám to řešení půjde.

Probírané příklady