Vybrané kapitoly z výpočetní složitosti I

Michal Koucký
<koucky@iuuk.mff.cuni.cz>

 

ZS 2015/2016

 

TIN085 - 2/1 Z, Zk

Čas konání: Pondělí, 9:00.
Místo konání: S1, Malá Strana

Obsahem této přednášky jsou pokročilé partie z výpočetní složitosti. Tento semestr bude věnován ”klasičtějším“ partiím výpočetní složitosti.

Přednáška je určena především studentům vyšších ročníků studia a doktorandům. Přednáška předpokládá základní znalosti z výpočetní složitosti, pravděpodobnosti a diskrétní matematiky. Přednášku je možné si zapsat opakovaně.

Plán přednášky

Literatura:

Domácí úkoly

  1. Do 23.11. 2015.
  2. Do 14.12. 2015.
  3. Do 11.1. 2016