Vybrané kapitoly z výpočetní složitosti I

Michal Koucký
<koucky@iuuk.mff.cuni.cz>

 

ZS 2013/2014

 

TIN085 - 2/1 Z, Zk

Čas konání: Středa 9:00, první přednáška 9. října
Místo konání: S7 - Malá Strana

Obsahem této přednášky jsou pokročilé partie z výpočetní složitosti. Tento semestr bude věnován teorii informace a jejímu použití v komunikační složitosti. Soustředíme se na nové partie související s tzv. information cost protokolů a jejímu použití v důkazech dolních odhadů.

Přednáška je určena především studentům vyšších ročníků studia a doktorandům. Přednáška předpokládá základní znalosti z výpočetní složitosti, pravděpodobnosti a diskrétní matematiky. Přednášku je možné si zapsat opakovaně.

Plán přednášky

Literatura:

Shrnutí pravděpodobnosti.

Domácí úkoly

  1. Do 6.11. 2013. (posunuto kvůli děkanskému dni)
  2. Do 27.11. 2012.
  3. Do 8.1. 2014.