Základy přenosu a zpracování informace

Michal Koucký
<koucky@iuuk.mff.cuni.cz>

LS 2020/2021

NTIN100 - 2/1 Zk

Čas konání: Po. 14:00-15:30
Místo konání: Via Zoom https://cesnet.zoom.us/j/4042155019, Malá Strana.
Jazyk: česky nebo anglicky dle požadavku studentů (taught in Czech or English depending on students)

Cvičení: zápočet za domácí úkoly. Další cvičení 19.4.2021 od 12:20 na Zoomu viz výše.

Přednáška pokrývá základy teorie informace, samoopravných kódů a komunikační složitosti. Předpokládají se znalosti na úrovni předmětu Pravděpodobnostní techniky.

Plán přednášky

Transcript of Lectures 2019/2020

Recordings

Recordings are available in SIS: go to the course page in SIS and look for "Files"/"Soubory" in the top navigation bar.

Literatura

Rozšiřující čtení

Domácí úkoly

Úkoly odevzdávejte v Moodle. Na zápočet je třeba získat alespoň 70% bodů ze všech úkolů. Každá úloha je za 10 bodů, pokud není rozdělená na podúlohy. Každá podúloha je za 5 bodů.
  1. Do 12.4.2021.
  2. Do 3.5.2021.
  3. Do 24.5.2021.
  4. Do 7.6.2021.

Zkouška

Zkouší se z probrané látky ústně s písemnou přípravou. Příklad otázek je zde.