Základy přenosu a zpracování informace

Michal Koucký
<koucky@iuuk.mff.cuni.cz>

LS 2018/2019

NTIN100 - 2/1 Zk

Čas konání: St 10:40-12:10.
Místo konání: S4, Malá Strana.

Cvičení: Čt 15:40 - 17:10, jednou za čtrnáct dní v S1 (první cvičení 14.3.2019).

Přednáška pokrývá základy teorie informace, samoopravných kódů a komunikační složitosti. Předpokládají se znalosti na úrovni předmětu Pravděpodobnostní techniky.

Plán přednášky

Literatura

Rozšiřující čtení

Domácí úkoly

  1. Do 20.3.2019.
  2. Do 10.4.2019.
  3. Do 24.4.2019.
  4. Do 15.5.2019.
  5. Do dvou dnů před zkouškou.

Zkouška

Zkouší se z probrané látky ústně s písemnou přípravou. Příklad otázek je zde.