Vybrané kapitoly z výpočetní složitosti II

Michal Koucký
<koucky@iuuk.mff.cuni.cz>

 

LS 2013/2014

 

TIN086 - 2/1 Z, Zk

Dne 14.5.2014 přednáška odpadá z důvodů rektorského dne.

Čas konání: St 9:00.
Místo konání: S8, Malá Strana.

Obsahem této přednášky jsou pokročilé partie z výpočetní složitosti. Tento semestr bude věnován tzv. neuniformním výpočetním modelům. Centrální otázka ve složitosti je "P vs. NP". Nikdo neví, jak ji řešit, neboť standardní model výpočtů, Turingův stroj, se tězko analyzuje. Za tímto účelem byly zavedeny modely jako Booleovské obvody, Booleovské formule a branching programy, které lze analyzovat kombinatoricky či algebraicky. V tomto semestru ukážeme jak některé ze základních klasických výsledků a technik, tak některé nejnovější výsledky jako je výsledek Williamse, pojem transparentních výpočtů apod.

Přednáška je určena především studentům vyšších ročníků studia a doktorandům. Přednáška předpokládá základní znalosti z výpočetní složitosti, pravděpodobnosti a diskrétní matematiky. Přednášku je možné si zapsat opakovaně.

Plán přednášky

Literatura:

Domácí úkoly

  1. Do 26.3. 2014.
  2. Do 30.4. 2014.
  3. Do do zkoušky.