Datové struktury 1

ZS 2021/2022
NTIN066 - 2/2 Zk/Z

Michal Koucký
<koucky@iuuk.mff.cuni.cz>

Od teď ke přednáška opět prezenčně.

Čas konání: Čt 14:00-15:30.
Místo konání: S5, Malá Strana. Zoom: https://cesnet.zoom.us/j/4042155019

Základní přednáška o konstrukci efektivních datových struktur. Vyhledávací stromy, hešování, struktury pro práci s řetězci. Analýza nejhoršího, amortizovaného a očekávaného chování datových struktur. Samoupravující se datové struktury. Chování datových struktur na systémech s paměťovou hierarchií. Přednáška volně navazuje na přednášky Algoritmizace, Algoritmy a datové struktury 1 a Algoritmy a datové struktury 2 z bakalářského studia.

Plán přednášky

Literatura:

Cvičení

Cvičení jsou dvouhodinová. Zápočet se udílí za získání požadovaného počtu bodů za domácí úkoly řešené během semestru, detaily vysvětlí jednotliví cvičící.

Termíny cvičení:
První cvičení se konají v týdnu od 4. října.
ČasMístoVyučující
Po 10:40-12:10 S7 Tung Anh Vu
Po 15:40-17:10 S6 Jiří Fink
Út 15:40-17:10 S6 Lukáš Ondráček
St 10:40-12:10 S11 Michal Koucký
St 15:40-17:10 S7 Ondřej Mička

Zkouška

Ke splnění předmětu je nutné získat zápočet a složit zkoušku. Zápočet se udílí za získání požadovaného počtu bodů za domácí úkoly řešené během semestru. Vzhledem k povaze domácích úkolů nejsou náhradní termíny zápočtu přípustné. Více viz cvičení.

Termíny zkoušek jsou vypsané v SISu, kde se i na zkoušky zapisuje. Když se přihlásíte na některý termín, tak jej využijte nebo se včas omluvte či odhlašte. Propadlým termínem ztracíte svůj pokus, navíc případně propadlý termín mohl využít některý z vašich spolužáků. Před zkouškou byste měli již mít hotový zápočet, ale na většinu termínů se lze zapsat i bez něj.

Zkouší se z probrané látky. Příklad zkušebních otázek je zde. Zkouška je ústní. Po zadání otázek budete mít čas na přípravu. Studijní materiály (skripta, učebnice a zápisky z přednášek) ani notebooky, kalkulačky, PDA, atd., nejsou u zkoušky dovoleny. Společenský oblek není nutný, ale přiměřené oblečení je doporučeno.

Pokračování

V letním semestru je volně navazující přednáška Datové struktury II, kterou by měl letos přednášet M. Mareš, dále seminář Implementace algoritmů a datových struktur J. Finka a také Seminář z algoritmů a datových struktur vedený M. Marešem.