Cvičení - Datové struktury 1

ZS 2021/2022
NTIN066 - 2/2 Zk/Z

Michal Koucký
<koucky@iuuk.mff.cuni.cz>

Nyní opět prezenčně.

Čas konání: St 10:40-12:10
Místo konání: S11, Malá Strana.

Cvičení jsou dvouhodinová. Na cvičeních se probírají řešení domácích úkolů, zadávání nových a probírání příkladů k látce z přednášky. Účast na cvičeních není povinná. Zápočet se udílí za získání alespoň 90 bodů ze 140 za domácí úkoly řešené během semestru, viz níže.

Cvičení

29.9. - Nekoná se.
6.9. - úvod k domácím úkolům, zkracování natahovacího pole, zlepšení využití místa pro natahovací pole, binární čítač
13.9. - úvod do operací Splay stromů, analýza binárního čítače pomocí potenciálové metody, přičítání a odčítání binárního čítače, čítač s ciframi z {-1,0,1}, operace mazání vrcholu u líně vyvažovaných stromů
20.10. - (Suplování O. Mička) Splay stromy - potenciál příklady stromů, operace Insert a Delete.
27.10. - Alternativní varianta (a,b)-stromů s hodnotami i ve vnitřních uzlech. Amortizovaná analýza štěpení a slévání v (a,b)-stromech pomocí potenciálu.
3.11. - Třídění, třídění předtříděných posloupností pomocí (a,b)-stromů, tzv. A-sort.
10.11. - Cache-oblivious transpozice matice a jeho varianty, třídění z hlediska cache.
24.11. - Příklad kukačkové hešování, narozeninový paradox.
1.12. - Směrodatná odchylka, vyhodnocení experimentálních dat.
8.12. - Cache CPU, její skutečné pamatery, hledání podřetězce, Karp-Rabinovo hešování.
15.12. - Třídění velkých souborů.
22.12. - Bloomův filter pro řetezce a hešování řetezců.

Domácí úkoly

 1. Tree successor - do 20.10.2021, ​10:40.
 2. Splay trees - do 27.10.2021, ​10:40.
 3. Splay tree experiment - do 3.11.2021, ​10:40.
 4. (a,b)-trees - do 10.11.2021, ​10:40.
 5. (a,b)-tree experiment - do 17.11.2021, ​10:40.
 6. Transpozice matice - do 24.11.2021, ​10:40.
 7. Transpozice matice experiment - do 1.12.2021, ​10:40.
 8. Kukačkové hešování - do 8.12.2021, 10:40.
 9. Hešovací experiment - do 22.12.2021, 10:40.
 10. Hledání duplikátů - do 5.1.2022, 10:40.
 11. Počítání k-gramů - do 13.2.2022, 10:40.

Požadavky na zápočet

Požadavky:

Programovací úkoly:

Experimentální úkoly

Všeobecná pravidla

Citace: Část textu převzatá od Ondřeje Mičky.