Úmluva přednášek a seminářů IÚUK a KAM

letní semestr 2017/18

PDF verze úmluvy

V letním semestru 2017/18 byly umluveny následující předměty
Kód Název a vyučující Čas a posluchárna Poznámka
MI-PAM Efektivní předzpracování a parametrizované algoritmy (O. Suchý) St 16:15 v Thákurova 7: A-1342 Výuka probíhá na FIT ČVUT v Dejvicích
NAIL008 Pokročilý seminář k počítačové simulaci buněk (Z. Hedrlín) emailem: jirka.sejnoha@gmail.com
NDMI007 Kombinatorické algoritmy (L. Kučera)
NDMI013 Kombinatorická a výpočetní geometrie II (J. Kynčl, M. Tancer)
NDMI015 Kombinatorické počítání (M. Klazar) úmluva e-mailem
NDMI018 Aproximační a online algoritmy (J. Sgall) bude v úterý nebo v pátek
NDMI022 Kombinatorický seminář (O. Pangrác, R. Šámal, M. Tancer) Vhodné od 2.ročníku, možno zapsat opakovaně.
NDMI045 Analytická a kombinatorická teorie čísel (M. Klazar) úmluva probíhá e-mailem
NDMI052 Problémový seminář z kombinatoriky (J. Kratochvíl, J. Fiala) Bude ve čtvrtek, poprvé 1. března. Úmluva času přes doodle.
NDMI056 Vybrané kapitoly z kombinatoriky II (J. Hubička, J. Nešetřil) Letos bude věnována Ramseyově teorii
NDMI077 Algoritmy pro specifické třídy grafů (J. Fiala) Volné pokračování přednášky NDMI059 ze ZS, nyní zaměřená na algoritmické důsledky (Courcellova metavěta apod.). Úmluva přes doodle.
NDMI085 Teorie grafových minorů (Z. Dvořák)
NDMI088 Grafové algoritmy II (M. Mareš)
NDMI090 Bioinformatický seminář (P. Daněček, M. Loebl) St 17.20 v S4
NDMI093 Seminář z algoritmů a datových struktur (M. Mareš)
NDMI096 Analýza komplexních sítí (D. Hartman) Úmluva emailem hartman@kam.mff.cuni.cz
NMAG536 Důkazová složitost a P vs. NP problém (J. Krajíček) St 12:20 v K9
NMAI064 Matematické struktury (M. Klazar, A. Pultr) úmluva e-mailem (už není centrálně rozvržena)
NMAI068 Proseminář z matematické analýzy (M. Klazar) rozvrženo út 14 v S321
NMAI071 Matematika++ (I. Kantor, R. Šámal, M. Tancer) Letos o topologii.
NOPT013 Matematická ekonomie (K. Zimmermann) Umlouvá se e-mailem
NOPT017 Vícekriteriální optimalizace (M. Hladík)
NOPT053 Optimalizační seminář (M. Hladík, J. Fink)
NSWI134 Optimalizace kódu produkčních překladačů (J. Hubička) Zájemci o předmět, kteří nechtějí na úmluvu, mi mohou napsat na hubicka@kam.mff.cuni.cz
NTIN042 Paralelní algoritmy (L. Kučera)
NTIN067 Datové struktury 2 (M. Mareš)
NTIN072 Seminář z aproximačních a online algoritmů (A. Feldmann, P. Kolman, J. Sgall) bude v úterý nebo v pátek
NTIN082 Výpočetní složitost (M. Koucký)
NTIN086 Vybrané kapitoly z výpočetní složitosti II (D. Chakraborty) Data Structure Lower Bounds
NTIN102 Seminář o limitech efektivních výpočtů (M. Koucký, P. Hubáček) St 12:00-14:00 v S321 (chodba 3. patro)