Výuka na IUUK / Teaching by IUUK

Zde jsou informace o předmětech vyučovaných na IUUK / Here you can find information about various courses and lectures by IUUK.

Institut vyučuje / The institute is responsible for teaching the following courses:

 • Teorie matroidů / Matroid Theory I, II
 • Programovací jazyk F# / Programming language F#
 • Pravděpodobnostní algoritmy / Randomized Algorithms
 • Kombinatorická teorie her / Combinatorial game theory
 • Diskrétní matematika / Discrete Mathematics
 • Barevnost grafů a kombinatorických struktur /Coloring of graphs and other combinatorial structures
 • Kombinatorika a grafy / Combinatorics and Graph Theory I, II, III
 • Aproximační a online algoritmy / Approximation and Online Algorithms
 • Úvod do řešení problémů kombinatorických, mat. i jiných / Introduction to Problem Solving in Combinatorics, Mathematics and Other Fields (IPS) I, II
 • Vybrané kapitoly z kombinatoriky / Selected Chapters on Combinatorics I, II
 • Toky a cykly v grafech / Flows and Cycles in Graphs
 • Nové trendy v teorii grafů / New trends in graph theory
 • Kombinatorické etudy / Combinatorial Etudes
 • Pokročilé techniky funkcionálního programování / Advanced Functional Programming
 • Seminář z aproximačních a online algoritmů / Seminar on Approximation and Online Algorithms