Centrum Moderní Informatiky / Center of Modern Computer Science

Center of Modern Computer Science is a research center funded by Charles University in program UNCE whose goal is to support young scientists. We organize regular workshops twice a year. The rest of this page is in Czech only.

Centrum moderní informatiky je podporováno Univerzitou Karlovou v rámci programu univerzitních výzkumných center UNCE od r. 2012 do r. 2017. Hlavním řešitelem projektu je prof. RNDr. Jiří Sgall, DrSc., Informatický ústav UK.

Semináře centra

12. seminář Centra moderní informatiky se konal v rámci výročního workshopu Informatického ústavu UK a centra excelence Institut teoretické informatiky v pátek 1. 12. 2017.

11. seminář Centra moderní informatiky se konal v rámci konference STTI 2017.

10. seminář Centra moderní informatiky se konal v rámci výročního workshopu Informatického ústavu UK a centra excelence Institut teoretické informatiky v pondělí 19. 12. 2016.

9. seminář Centra moderní informatiky se konal v pondělí 2. 5. 2016.

8. seminář Centra moderní informatiky se konal v rámci výročního workshopu Informatického ústavu UK a centra excelence Institut teoretické informatiky v pátek 18. 12. 2015.

7. seminář Centra moderní informatiky se konal v rámci konference STTI 2015. v pátek 26. 6. 2015.

6. seminář Centra moderní informatiky se konal v rámci výročního workshopu Informatického ústavu UK a centra excelence Institut teoretické informatiky v pátek 19. 12. 2014.

5. seminář Centra moderní informatiky se konal v úterý 22. 4. 2014.

4. seminář Centra moderní informatiky se konal v rámci výročního workshopu Informatického ústavu UK a centra excelence Institut teoretické informatiky ve středu 4. 12. 2013.

3. seminář Centra moderní informatiky se konal v rámci konference STTI 2013. Přednášky juniorů centra se konaly v průběhu programu v pátek 7. 6. 2013.

2. seminář Centra moderní informatiky se konal v rámci výročního workshopu Informatického ústavu UK a centra excelence Institut teoretické informatiky v pondělí 10. 12. 2012 s navazujícím vědeckým programem ve čtvrtek a pátek 13. a 14. 12. 2012.

1. seminář Centra moderní informatiky se konal ve čtvrtek 26.4.2012 od 14:00 v posluchárně S9 v budově Matematicko-fyzikální fakulty UK, Malostranské nám. 25, Praha 1.

Tým centra

Řešitelé senioři

Řešitelé junioři

Cíle projektu

Projekt navazuje na 12 let úspěšné činnosti centra ITI (Institut teoretické informatiky).

Nosnými tématy projektu jsou

  • Kombinatorické struktury, teorie grafů, sítě, grafové algoritmy,
  • Kombinatorická geometrie, kreslení grafů
  • Optimalizace, aproximační a online algoritmy, lineární programování
  • Splnitelnost, programování s omezujícími podmínkami

Předpokládaným výstupem jsou především publikace v impaktovaných časopisech a výběrových informatických konferencích.