STTI 2019 - Současné trendy teoretické informatiky

10.-11. června 2019, Praha

Kostel sv. Mikuláše

Specifikem současné teoretické informatiky je publikování na mezinárodních výběrových konferencích (např. CAV, COCOON, CP, CONCUR, CRYPTO, ESA, EUROCRYPT, FOCS, GD, ICALP, ISAAC, LICS, SODA, STACS). Na takových prestižních konferencích bývá troj- a vícenásobný počet zaslaných přispěvků vůči počtu přijatých příspěvků. Přijetí příspěvku na takovou konferenci je pak měřítkem kvality a úspěšnosti vědecké práce. Není neobvyklé, že řada výsledků publikovaných v proceedings takových konferencí pak již není publikována časopisecky.

Konference STTI 2019 navazuje na více než desetiletou tradici (2017, 2015, 2013 ,...).

Na konferenci vystoupí mladí čeští a slovenští informatici, kteří v minulých letech uspěli na mezinárodním poli a jejichž práce byly referovány na některé prestižní mezinárodní konferenci. Cílem této konference je dát možnost české odborné veřejnosti seznámit se s výsledky, kterým se dostalo mezinárodního uznání, a umožnit setkání mladých informatiků působících na českých a slovenských vědeckých pracovištích. Konference chceme rovněž využít pro zvýšení informovanosti o mezinárodních konferencích v teoretické informatice.

Doporučujeme vaší pozornosti DIMEA Days 2019 v Brně, které se konají 12. a 13. června.

Organizátor, program, místo konání, konferenční poplatek

Konferenci pořádá Informatický ústav Univerzity Karlovy (IÚUK) a Katedra aplikované matematiky (KAM). Konference se koná v budově Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze na Malostranském náměstí v posluchárně S5. Program bude tvořen hlavní přednáškou význačné české nebo slovenské osobnosti světové teoretické informatiky a krátkými přednáškami mladých českých a slovenských vědců. Jednacími jazyky jsou čeština a slovenština.

Za účast na konferenci se nevybírá žádný poplatek. Mimopražským účastníkům, kteří nebyli na konferenci pozváni přednést příspěvek, se v případě zájmu pokusíme zajistit vhodné ubytování.

Hlavní přednáška

Hlavní přednášku přislíbila přednést:
  • Lenka Zdeborová, Institut de Physique Theorique, CEA Saclay, France

Program konference

Důležitá data

  • 31. března 2019 - registrace přednášejících, termín pro zaslání abstraktů příspěvků
  • 1.května 2019 - registrace ostatních účastníků
  • 10.-11.června 2019 - konference STTI 2019

Registrace

Účastníci konference, kteří nemají na konferenci příspěvek, se mohou zaregistrovat zasláním e-mailu na adresu stti@iuuk.mff.cuni.cz do 1. května 2019 (za účast na konferenci se nevybírá žádný poplatek). Omezenému množství účastníků můžeme zajistit ubytování v Praze na dobu konference v ceně do 1000 Kč za noc.

Abstrakty

Pro abstrakty prosím použijte následující šablonu. (Pro ověření, že se správně kompiluje je možno použít tento hlavní soubor.)
Případné dotazy či připomínky můžete zasílat na e-mail stti@iuuk.mff.cuni.cz Organizátořis: Jaroslav Nešetřil, Tereza Klimošová