91. Mathematical Colloquium

David Brydges

University of British Columbia, Vancouver


QUANTUM FIELD THEORY IN TERMS OF RANDOM WALK

Wednesday October 29, 2014, 12:30
room S5, 2nd floor
Malostranské nám. 25
118 00 Praha 1

Abstract

Quantum field theory can be defined by axioms but I think that for an analyst the beauty of the subject is easiest to appreciate through its connections with more familiar branches of mathematics. I will explain one famous example called 4 via a representation in terms of random walk. By this connection I can then (i) show why it is a theory of many particles that are created and annihilated, (ii) review famous old theorems asserting its failure to exist in more than four dimensions, (iii) relate it to self-avoiding walk, and (iv) conclude with a discussion of recent progress and the many questions that remain open.


About the speaker

Prof. David Brydges se narodil v r. 1949, studoval na Cambridžské universitě a na Michiganské universitě. Jako profesor působil na Universitě ve Virginii, pak získal Canada Research Chair na Universitě v Britské Kolumbii ve Vancouveru, kde je dnes profesorem. Delší dobu pobýval na předních mezinárodních institucích, například opakovaně na IAS v Princetonu, EPFL Lausanne, ETH Zurich, centrum Emila Borela IHP v Paříži. David Brydges přednesl řadu důležitých přednášek, například byl plenárním řečníkem jak na AMS meeting, tak na Mezinárodním kongresu matematické fyziky v roce 1983. V roce 2010 měl zvanou přednášku na Mezinárodním kongresu matematiků v Hajdarabádu. Prof. Brydges pracuje v matematické fyzice a teorii pravděpodobnosti. Je autorem cca 75 prací v několika oblastech, zvláště pak je autorem metody "lace expansion" pro řešení problémů o tzv. self-avoiding walks. Jako ocenění své mnohostranné práce získal Sloan Fellowship a od roku 2008 je členem kanadské Royal Society.

V roce 2013 přednesl v Praze kurs o statistické fyzice. Jeho pražské kolokvium se dotýká jiné oblasti jeho zájmu.