Velmi stručný web cvičení Jany Syrovátková

Moje cvičení

Cvičení z diskrétní matematiky, ZS 2018/19

Cvičení z algoritmů a datových struktur, LS 2017/18