Lineární programování a kombinatorická optimalizace - NOPT048

LS 2021, Jiří Sgall, pondělí 12:20, zoom

Distanční výuka 

proběhne formou online přednášek přes zoom. Adresa je https://cesnet.zoom.us/j/95420761676. Záznamy budou k dispozici v SISu.

Budu rád, pokud se budete přednášky interaktivně účastnit. V ideálním případě by alespoň některé pasáže mohly být spíše diskusí a kratším návodem ke čtení složitějších důkazů v poznámkách či ke sledování nahrávek staršího běhu přednášky z r. 2018.

Videozáznam z r. 2018 je k dispozici na https://mff.cuni.cz/prednasky/NOPT048. (Probíhala tehdy pod názvem Optimalizační metody, ale sylabus je nezměněný.)

Kontakt a konzultace

Konzultace nejlépe po předběžné domluvě mailem.

E-mail: last name at iuuk.mff.cuni.cz
Telefon: 951 554 293, 608 035 102
https://iuuk.mff.cuni.cz/~sgall/
Pracovna: 3. patro, místnost 307, Malostranské nám. 25

Cvičení mají vlastní stránky, vede je Martin Balko, konají se ve středu ve 12:20.


Zkoušky

Termíny

Prezenční termíny jsou vypsány v SISu. Časy jsou rozdělené na skupiny, aby se příchody rozložily a zkrátilo čekání; můžete přicházet i průběžně.

Pokud potřebujete distanční termín, kontaktujte mě mailem, napište i týden, který by Vám vyhovoval. Na konkrétním čase se pak dohodneme individuálně. Případně, pokud bude větší zájem, vypíšu termíny také v SISu.

Před složením zkoušky je nutné získat zápočet. Abych umožnil plánování zkoušek s předstihem, není to formální podmínka v SIS. Ale před samotnou zkouškou musíte mít zápočet zapsaný v SIS.

Když se přihlásíte na některý termín, tak jej využijte nebo se včas omluvte či odhlašte. Propadlým termínem ztracíte svůj pokus, navíc případně propadlý termin mohl využít některý z vašich spolužáků. Odhlášení je zablokováno dva dny před termínem, i proto, aby nedocházelo ke změnám časů na poslední chvíli. Naplánujte si první termín tak, abyste měli čas na případný opravný termín.

Průběh zkoušky

Součastí zkoušky je minipísemka s příklady (napsat duální program, napsat lineární program pro daný problém, spočítat vrchol mnohostěnu apod.). Té se můžete vyhnout získáním 70 bodů na cvičeních.

Hlavní částí zkoušky je ústní zkouška z probírané teorie. Po zadání otázek budete mít čas na přípravu. Studijní materiály (skripta, učebnice a zápisky z přednášek) ani notebooky, kalkulačky, PDA, atd., nejsou u zkoušky dovoleny. Společenský oblek není nutný.


Literatura a další pomůcky

Poznámky k přednášce v tuto chvíli bohužel nejsou dopsané ale poslouží k přehledu první části přednášky, která je dobře pokryta dvojími skripty J. Matouška Lineární programování a lineární algebra pro informatiky a Introduction to Discrete Geometry. Pro druhou část použijte nejlépe poznámky z r. 2010;  algoritmy pro párování jsou dobře pokryty v knize Cook et al: Combinatorial Optimization, která je v informatické knihovně.

Probraná témata


Probraná témata z předchozího běhu v r. 2018 (s nahrávkou)