Lineární programování a kombinatorická optimalizace - NOPT048

LS 2019, Jiří Sgall, úterý 10:40, S4

Kontakt a konzultace

Konzultace nejlépe po předběžné domluvě mailem. V LS 2019 budu k zastižení nejčastěji v pondělí a v úterý.

E-mail: last name at iuuk.mff.cuni.cz
Telefon: 951 554 293
http://iuuk.mff.cuni.cz/~sgall/
Pracovna: 3. patro, místnost 307, Malostranské nám. 25

Cvičení mají vlastní stránky, vedou je Radek Hušek, Elif Garajová a Martin Skotnica.


Literatura a další pomůcky

Poznámky k přednášce v tuto chvíli bohužel nejsou dopsané ale poslouží k přehledu první části přednášky, která je dobře pokryta dvojími skripty J. Matouška Lineární programování a lineární algebra pro informatiky a Introduction to Discrete Geometry. Pro druhou část použijte nejlépe poznámky z r. 2010;  algoritmy pro párování jsou dobře pokryty v knize Cook et al: Combinatorial Optimization, která je v informatické knihovně.

Zkoušky

Termíny

Termíny jsou vypsány v SISu. Časy jsou rozdělené na skupiny, aby se příchody rozložily a zkrátilo čekání; můžete přicházet i průběžně.

Před složením zkoušky je nutné získat zápočet. Abych umožnil plánování zkoušek s předstihem, není to formální podmínka v SIS. Ale před samotnou zkouškou musíte mít zápočet zapsaný v SIS.

Když se přihlásíte na některý termín, tak jej využijte nebo se včas omluvte či odhlašte. Propadlým termínem ztracíte svůj pokus, navíc případně propadlý termin mohl využít některý z vašich spolužáků. Naplánujte si první termín tak, abyste měli čas na případný opravný termín.

Průběh zkoušky

Součastí zkoušky jsou příklady (napsat duální program, napsat lineární program pro daný problém, spočítat vrchol mnohostěnu apod.).

Hlavní částí zkoušky je ústní zkouška z probírané teorie. Po zadání otázek budete mít čas na přípravu. Studijní materiály (skripta, učebnice a zápisky z přednášek) ani notebooky, kalkulačky, PDA, atd., nejsou u zkoušky dovoleny. Společenský oblek není nutný.


Probraná témata