Lineární algebra I - NMAI057

přednáška pro 1. ročník, kruhy 43-46, ZS 2009, Jiří Sgall

Literatura a další pomůcky


Zkoušky

Termíny

Opravné termíny jsem vypsal na středu 10. 3. 10:40 a pátek 26. 3. 9:00. Můžete se zapsat v SISu. Opravné termíny nejsou určeny pro studenty ostatních paralelek, v žádném případě bez předchozí domluvy nezkouším studenty, kteří už některý termín vyčerpali u někoho z ostatních přednášejících.

Předtermíny jsou v pondělí 11. 1. v 9:00 a ve čtvrtek 14. 1. v 15:40 v posluchárně S3. Řádné termíny jsou  úterý 19. 1., čtvrtek 21. 1., úterý 2. 2.,  čtvrtek 4. 2. a úterý 9. 2. (úterky a čtvrtky), vždy od 9:00 v posluchárně S3. Pokud by se některý termín zaplnil, upozorněte mě mailem, mohu vypsat další na odpoledne.

Dokud nemáte zapsaný zápočet v SIS, můžete se přihlásit pouze na předtermíny a na první dva řádné termíny. Nicméně i v těchto dvou řádných termínech musíte mít před vykonáním zkoušky zápočet zapsaný. Na ostatní termíny se můžete přihlásit až po získání zápočtu.

Pravidla a obecné poznámky

Zkoušky jsou určeny pro studenty mé paralelky. Studenty z jiných kruhů vyzkouším jen po včasné vzájemné domluvě, typicky pokud chodili na moje přednášky nebo jsou v kombinovaném studiu. Na zkoušku si přineste psací potřeby a index se zapsaným zápočtem (vyjímkou je předtermín, viz níže). Studijní materiály (skripta, učebnice a zápisky z přednášek) ani notebooky, kalkulačky, PDA, atd., nejsou u zkoušky dovoleny. Společenský oblek není nutný.

Zkoušky si rozvrhněte s dostatečnou rezervou. Je vypsáno dostatek termínů, abyste v případě neúspěchu měli čas na druhý nebo i třetí pokus. Když se přihlásíte na některý termín, tak jej využijte. Odkládáním zkoušky jen riskujete, že zkoušku už nesložíte. Krom toho, propadlý termin mohl využít některý z vašich spolužáků.

Přípravě na zkoušku věnujte dost času. Hodně pište, uvědomujte si souvislosti pojmů, soustřeďte se na precizní formulaci vět, apod. Nezapomínejte na předpoklady tvrzení, ty jsou stejně důležité jako formální zápis vztahů vzorcem. Každý pojem i tvrzení si ilustrujte na konkrétním příkladě, kreslete si obrázky. Netriviální obraty z důkazů si zkuste vysvětlit nanečisto, nejlépe kamarádům.

Průběh zkoušky

Zkouška je ústní. Na zkoušce vám budou položeny tři otázky: 1. definice pojmu, 2. formulace věty a její důkaz, 3. přehledově jedna kapitola - již bez důkazů, spíše s důrazem na souvislosti jednotlivých pojmů apod. Jako doplňkové otázky se mohu ptát na to, zda nějaké tvrzení platí (a proč), zda nějaký objekt je těleso, vektorový prostor, atd., přičemž odpovědi nemusí být úplně přímočaré. Po zadání otázek dostanete čas na přípravu svých odpovědí. Dobrá a čitelná příprava zkracuje ústní část zkoušky, na druhou stranu nadbytečné neproduktivní sezení nad nevyřešenými příklady ubírá energii pro ústní odpověď.

Předtermíny

Pro předtermíny platí mírně odlišná pravidla než pro zkoušku ve zkouškovém období: Zkouška bude pouze písemná na 90 minut, otázky budou obdobné jako u ústní zkoušky. Nebudu vyžadovat zapsaný zápočet (ten v té době ještě nemusíte mít od svého cvičícího udělěn), ovšem součástí zkoušky budou navíc početní příklady. I v tomto případě musíte získat zápočet od svého cvičícího, ale stačí dodatečně.


Probraná témata a promítané příklady


Kontakt

E-mail: last name at kam.mff.cuni.cz
http://kam.mff.cuni.cz/~sgall/

Na MFF:

Malostranské nám. 25, 3. patro, místnost 326
Telefon: 221 914 293 (pracovna), 221 914 230 (sekretářka)
Fax: 257 531 014