Lineární algebra II - NMAI058

přednáška pro 1. ročník, všechny kruhy, LS 2013, Milan Hladík a Jiří Sgall
pondělí 15:40, posluchárna S5

Zkoušky LA II

Termíny

Moje řádné termíny jsou úterý 4. 6., pondělí 10. 6. a úterý 18. 6. od 9:00 v S4. V úterý 25. 6. ještě zkouší doc. Hladík.

Na všechny termíny se můžete zapsat v SIS i bez zapsaného zápočtu. Nicméně před zkouškou zápočet musíte mít zapsaný.

Průběh zkoušky

Zkouška je ústní s písemnou přípravou. Na zkoušce dostanete písemné příklady, jak početní tak s úkolem rozhodnout a zdůvodnit (ne)platnost nějakého tvrzení. Dále k rozmyšlení dostanete jednu nebo dvě otázky k (hlavní) ústní části, které budou určitě obsahovat větu včetně důkazu. Po zadání otázek dostanete čas na přípravu svých odpovědí. Dobrá a čitelná příprava zkracuje ústní část zkoušky, na druhou stranu nadbytečné neproduktivní sezení nad nevyřešenými příklady ubírá energii pro ústní odpověď.

Vzhledem k naplnění prvních dvou termínú začnu zkoušet již asi od 8:30. Není nutné přijít na zkoušku přesně v 8:30 nebo 9 hodin, můžete přijít kdykoliv do cca 10:30.

Pravidla a obecné poznámky

Na zkoušku si přineste psací potřeby a index se zapsaným zápočtem (vyjímkou je předtermín, viz níže). Studijní materiály (skripta, učebnice a zápisky z přednášek) ani notebooky, kalkulačky, PDA, atd., nejsou u zkoušky dovoleny. Společenský oblek není nutný.

Zkoušky si rozvrhněte s dostatečnou rezervou. Je vypsáno dostatek termínů, abyste v případě neúspěchu měli čas na druhý nebo i třetí pokus. Když se přihlásíte na některý termín, tak jej využijte. Odkládáním zkoušky jen riskujete, že zkoušku už nesložíte. Krom toho, propadlý termin mohl využít některý z vašich spolužáků.

Přípravě na zkoušku věnujte dost času. Hodně pište, uvědomujte si souvislosti pojmů, soustřeďte se na precizní formulaci vět, apod. Nezapomínejte na předpoklady tvrzení, ty jsou stejně důležité jako formální zápis vztahů vzorcem; je také dobré si uvědomit, proč jsou nutné (protipříklad) a kde se použijí v důkazu. Každý pojem i tvrzení si ilustrujte na konkrétním příkladě, kreslete si obrázky. Netriviální obraty z důkazů si zkuste vysvětlit nanečisto, nejlépe kamarádům.


Probraná témata a promítané příklady

Přednáška je společná pro všechny kruhy. V přednášení se střídáme, já jsem přednášel od 18. 3. do 29. 4.:


Lineární algebra I - NMAI057

přednáška pro 1. ročník, kruhy 40-42, ZS 2012, Jiří Sgall

Literatura a další pomůcky


Zkoušky LA I

Termíny

Opravný termín vypíšu podle zájmu v průběhu letního semestru. Kontaktujte mě mailem.

Předtermín je v pátek 11. 1. ve 13:00 v posluchárně S3. Řádné termíny jsou 16. 1., 21. 1. (pondělí od 10:00 v S11), 30. 1., 6. 2. a 13. 2., až na uvedenou výjimku ve středu 9:00 v posluchárně S3. Pokud by se některý termín zaplnil, upozorněte mě mailem, většinou mohu vypsat další na odpoledne.

Na všechny termíny se můžete zapsat v SIS i bez zapsaného zápočtu. Nicméně před zkouškou zápočet musíte mít zapsaný (s výjimkou předtermínu, viz níže).

Pravidla a obecné poznámky

Zkoušky jsou určeny pro studenty mé paralelky. Studenty z jiných kruhů vyzkouším jen po včasné vzájemné domluvě, typicky pokud chodili na moje přednášky. Rozhodně bez dobrého důvodu nezkouším studenty, kteří už některý termín vyčerpali u někoho z ostatních přednášejících.

Na zkoušku si přineste psací potřeby a index se zapsaným zápočtem (vyjímkou je předtermín, viz níže). Studijní materiály (skripta, učebnice a zápisky z přednášek) ani notebooky, kalkulačky, PDA, atd., nejsou u zkoušky dovoleny. Společenský oblek není nutný.

Zkoušky si rozvrhněte s dostatečnou rezervou. Je vypsáno dostatek termínů, abyste v případě neúspěchu měli čas na druhý nebo i třetí pokus. Když se přihlásíte na některý termín, tak jej využijte. Odkládáním zkoušky jen riskujete, že zkoušku už nesložíte. Krom toho, propadlý termin mohl využít některý z vašich spolužáků.

Přípravě na zkoušku věnujte dost času. Hodně pište, uvědomujte si souvislosti pojmů, soustřeďte se na precizní formulaci vět, apod. Nezapomínejte na předpoklady tvrzení, ty jsou stejně důležité jako formální zápis vztahů vzorcem; je také dobré si uvědomit, proč jsou nutné (protipříklad) a kde se použijí v důkazu. Každý pojem i tvrzení si ilustrujte na konkrétním příkladě, kreslete si obrázky. Netriviální obraty z důkazů si zkuste vysvětlit nanečisto, nejlépe kamarádům.

Průběh zkoušky

Zkouška je ústní. Na zkoušce vám budou položeny tři otázky: 1. definice pojmu, 2. formulace věty a její důkaz, 3. přehledově jedna kapitola - již bez důkazů, spíše s důrazem na souvislosti jednotlivých pojmů apod. Jako doplňkové otázky se mohu ptát na to, zda nějaké tvrzení platí (a proč), zda nějaký objekt je těleso, vektorový prostor, atd., přičemž odpovědi nemusí být úplně přímočaré. Po zadání otázek dostanete čas na přípravu svých odpovědí. Dobrá a čitelná příprava zkracuje ústní část zkoušky, na druhou stranu nadbytečné neproduktivní sezení nad nevyřešenými příklady ubírá energii pro ústní odpověď.

Předtermíny

Pro předtermíny platí mírně odlišná pravidla než pro zkoušku ve zkouškovém období: Zkouška bude pouze písemná na 90 minut, otázky budou obdobné jako u ústní zkoušky. Nebudu vyžadovat zapsaný zápočet (ten v té době ještě nemusíte mít od svého cvičícího udělěn), ovšem součástí zkoušky budou navíc početní příklady. I v tomto případě musíte získat zápočet od svého cvičícího, ale stačí dodatečně, před zapsáním zkoušky do indexu.

Probraná témata a promítané příklady


Kontakt

E-mail: last name at iuuk.mff.cuni.cz
http://iuuk.mff.cuni.cz/~sgall/

Na MFF:

Malostranské nám. 25, 3. patro, místnost 326
Telefon: 221 914 293 (pracovna), 221 914 230 (sekretářka)
Fax: 257 531 014