Vybrané kapitoly z výpočetní složitosti I

Michal Koucký
<koucky@math.cas.cz>

 

ZS 2012/2013

 

TIN085 - 2/1 Z, Zk

Čas konání: Pátek 13:40-15:40
Místo konání: S4 - Malá Strana

Obsahem této přednášky jsou pokročilé partie z výpočetní složitosti. Tento semestr bude věnován náhodným procházkám na grafech. Náhodné procházky na grafech mají fascinující vlastnosti, souvisí s mnoha jinými obory jako například s toky v elektrických sítích a mají nesčetně aplikací: počínaje konstrukcí nejrůznějších algoritmů pro testování souvislosti grafů (paralelně, v malém prostoru...), přes clustering až po PageRank firmy Google.

Přednáška je určena především studentům vyšších ročníků studia a doktorandům. Přednáška předpokládá základní znalosti z výpočetní složitosti, pravděpodobnosti a diskrétní matematiky. Přednášku je možné si zapsat opakovaně.

Plán přednášky

Literatura:

Shrnutí pravděpodobnosti.

Domácí úkoly

  1. Do 2.11. 2012.
  2. Do 7.12. 2012.
  3. Do 4.1. 2013.
  4. Do zkoušky.