Základy přenosu a zpracování informace

Michal Koucký
<koucky@iuuk.mff.cuni.cz>

LS 2015/2016

NTIN100 - 2/1 Zk

Čas konání: Út 14:00-15:30.
Místo konání: S5, Malá Strana.

Cvičení: Po 9:15-10:40, jednou za čtrnáct dní v S5 (První bude 14.3.2016.)

Přednáška pokrývá základy teorie informace, samoopravných kódů a komunikační složitosti. Předpokládají se znalosti na úrovni předmětu Pravděpodobnostní techniky.

Plán přednášky

Literatura:

Domácí úkoly

  1. Do 22.3. 2016.
  2. Do 12.4. 2016.
  3. Do 26.4. 2016. (Ve třetí úloze by 1,...,m mělo být 1,...,k.)
  4. Do 10.5. 2016.
  5. Do Do zkoušky.