Vybrané kapitoly z výpočetní složitosti II

Michal Koucký
<koucky@iuuk.mff.cuni.cz>

LS 2015/2016

TIN086 - 2/1 Z, Zk

První přednáška se koná v pondělí 29.2.2016 v 9:00 v S10

Čas konání: Pátek 9:00-10:30 (kromě první přednášky, která je v pondělí 29.2. místo 4.3.)
Místo konání: S10 - Malá Strana

Obsahem této přednášky jsou pokročilé partie z výpočetní složitosti. Tento semestr bude věnován náhodným procházkám na grafech. Náhodné procházky na grafech mají fascinující vlastnosti, souvisí s mnoha jinými obory jako například s toky v elektrických sítích a mají nesčetně aplikací: počínaje konstrukcí nejrůznějších algoritmů pro testování souvislosti grafů (paralelně, v malém prostoru...), přes clustering až po PageRank firmy Google.

Přednáška je určena především studentům vyšších ročníků studia a doktorandům. Přednáška předpokládá základní znalosti z výpočetní složitosti, pravděpodobnosti a diskrétní matematiky. Přednášku je možné si zapsat opakovaně.

Plán přednášky

Literatura:

Domácí úkoly

  1. Do 29.3. 2016.
  2. Do 15.4. 2016.