NMAI057 Lineární algebra I - cvičení

Michal Koucký
<koucky@iuuk.mff.cuni.cz>

ZS 2018/2019

Čas konání: Čt 15:40-17:10
Místo konání: T5, Trója

Literatura:

Podmínky udělení zápočtu

K udělení zápočtu je potřeba získat alespoň 65% bodů z písemek psaných v průběhu semestru. Dodatečné body je možno získat za aktivní účast na cvičení. Případný nedostatečný bodový zisk je možno nahradit řešením doplňujících domácích úkolů (obvykle zadány koncem semestru, nejpozději na posledním cvičení).