Výpočetní složitost

Michal Koucký
<koucky@iuuk.mff.cuni.cz>

LS 2019/2020

NTIN082 - 2/0 Zk

Čas konání: Wednesday 10:40-12:10.
Místo konání: Via Zoom https://matfyz.zoom.us/j/4042155019, Malá Strana.

Přednáška rozšiřuje základní přednášku o výpočetní složitosti (NTIN063). Seznamuje s různými druhy booleovských obvodů a branching programů, jejich vzájemnými vztahy a vztahy s klasickými výpočetními třídami.

Přednáška je určena především studentům magisterského studia a doktorandům. Přednáška předpokládá základní znalosti z výpočetní složitosti, pravděpodobnosti a diskrétní matematiky.

Plán přednášky

Lectures

Literatura: