Automaty a výpočetní složitost

ZS 2021/2022
NMMB415 - 3/1 Z, Zk

Michal Koucký
<koucky@iuuk.mff.cuni.cz>

Od pondělí, 6. prosince, se přednáška až do odvolání koná přes Zoom.

Čas konání: Po 12:20-14:40, cvič. Po 14:50-15:30.
Místo konání: K7, Karlín. Zoom: https://cesnet.zoom.us/j/4042155019
Jazyk: česky, unless we agree on English.

Přednáška podávající základní úvod do výpočetní složitosti a vyčíslitelnosti určená především studentům navazujícího magisterského studia MMIB.

Předběžný plán přednášky

Literatura

Domácí úkoly

Úkoly odevzdávejte v Moodle. Na zápočet je třeba získat alespoň 70% bodů ze všech úkolů. Každá úloha je za 10 bodů, pokud není rozdělená na podúlohy. Každá podúloha je za 5 bodů.
  1. Do 25.10.2021, 12:20.
  2. Do 15.11.2021, 12:20.
  3. Do 29.11.2020, 12:20.

Zkouška

Zkouší se ústně z probrané látky.