Automaty a výpočetní složitost

ZS 2021/2022
NMMB415 - 3/1 Z, Zk

Michal Koucký
<koucky@iuuk.mff.cuni.cz>

Od teď se přednáška opět koná prezenčně.

Čas konání: Po 12:20-14:40, cvič. Po 14:50-15:30.
Místo konání: K7, Karlín. Zoom: https://cesnet.zoom.us/j/4042155019
Jazyk: česky, unless we agree on English.

Přednáška podávající základní úvod do výpočetní složitosti a vyčíslitelnosti určená především studentům navazujícího magisterského studia MMIB.

Předběžný plán přednášky

Literatura

Domácí úkoly

Úkoly odevzdávejte v Moodle. Na zápočet je třeba získat alespoň 70% bodů ze všech úkolů. Každá úloha je za 10 bodů, pokud není rozdělená na podúlohy. Každá podúloha je za 5 bodů.
  1. Do 25.10.2021, 12:20.
  2. Do 15.11.2021, 12:20.
  3. Do 29.11.2021, 12:20.
  4. Do 4.1.2022, 12:20.

Zkouška

Zkouší se z probrané látky. Příklad zkušebních otázek. Zkouška je ústní. Po zadání otázek budete mít čas na přípravu. Studijní materiály (skripta, učebnice a zápisky z přednášek) ani notebooky, kalkulačky, PDA, atd., nejsou u zkoušky dovoleny. Společenský oblek není nutný, ale přiměřené oblečení je doporučeno. Termíny zkoušek jsou v SISu.