Automaty a výpočetní složitost

Michal Koucký
<koucky@iuuk.mff.cuni.cz>

ZS 2020/2021

NMMB415 - 3/1 Z, Zk

Čas konání: St. 10:40-13:00, cvič. St. 13:10-14:00.
Místo konání: Skrze Zoom https://cesnet.zoom.us/j/4042155019, Malá Strana.

Přednáška podávající základní úvod do výpočetní složitosti a vyčíslitelnosti určená především studentům navazujícího magisterského studia MMIB.

Předběžný plán přednášky

Literatura

Domácí úkoly

Úkoly odevzdávejte v Moodle. Na zápočet je třeba získat alespoň 70% bodů ze všech úkolů. Každá úloha je za 10 bodů, pokud není rozdělená na podúlohy. Každá podúloha je za 5 bodů.
  1. Do 21.10.2020, 10:30.
  2. Do 4.11.2020, 10:30.
  3. Do 25.11.2020, 10:30.
  4. Do 16.12.2020, 10:30.
  5. Do 13.1.2021, 10:30.

Zkouška

Zkouší se z probrané látky. Termíny zkoušek jsou v SISu a další lze domluvit emailem. Předpokládá se osobní účast na zkoušce. Pokud se nemůžete dostavit osobně, vzdálené zkoušky budou ve stejné dny, ale už od 9:00 hodin přes Zoom. Pro vzdálené zkoušky je nutná kamera, doklad totožnosti a informovat zkoušejícího alespoň den předem. Příklad zkušebních otázek.