Diskrétní matematika (DMI002) ZS 2007/08

Aktuality:
Aktuální stav bodů.
Aktuální nabídka domácích úkolů (12.12. přidána část II - teorie grafů), drobné změny v části I z 8.12. - vyznačeny tučným písmem.
Druhá zápočtová písemka se psala na cvičeni 7.1.2008.
První zápočtová písemka se psala na cvičeni 19.11..