Matematika++

Matematika++

Cvičení se koná nepravidelně ve středu po přednášce od 17:20 v S8.

Informace

Cvičení k přednášce Matematika++ probíhá nepravidelně. Podrobný rozpis termínů bude upřesňován níže. Během semestru budou studentům zadávány příklady: za správně vyřešené příklady odevzdané před nápovědou obdrží student dvojnásobek bodů uvedených u daného příkladu, za příklady odevzdané po nápovědě ale před prozrazením řešení standardní počet bodů. V případě lepšího řešení odevzdaného po nápovědě se přičtou (standardní) body získané před nápovědou. Po prozrazení řešení není možné za daný příklad již žádné body získat. Nápověda bude dána zpravidla týden až dva po zadání příkladů, řešení o další týden později. Hraniční mez počtu bodů na zisk zápočtu je čtvrtina maximálního počtu.

Sepsané příklady můžete odevzdat na cvičení, přednášce (není-li daný den cvičení) nebo je poslat mailem. V obou případech pište prosím čitelně. Dosažené bodové zisky budou zveřejňovány zde na webu. Kvůli ochraně osobních údajů uveďte společně se svým jménem i přezdívku, pod kterou budete vystupovat. Má-li někdo i s takovýmto zveřejněním problém, nechť to ke svému řešení připíše.

Zadané série, nápovědy, výsledky

Celkové výsledky

Zadání Zadáno Nápověda Odevzdání Cvičení Výsledky Poznámka
1. série 8.10. 29.10. 5.11.5.11. body za 1. sérii Série uzavřena.
2. série 29.10. 13.11. v 12:00 19.11.19.11. body za 2. sérii Série uzavřena.
3. série 19.11. 10.12. 17.12.17.12.body za 3. sérii Série uzavřena.
4. série 17.12. na vyžádání mailem 7.1.7.1.body za 4. sérii

Konzultace

Máte-li zájem o konzultaci, domluvte se předem mailem na termínu, případně si mne odchytněte po přednášce/cvičení.