Matematická analýza II NMAI055

cvičení k mojí přednášce

Kdy a kde: ve pondělí ve 14:00 v T5 a v 15:40 v T6

Podmínky získání zápočtu: Aktivní účast na cvičení, dostatek bodů z písemek (bude upřesněno), 5 vyřešených domácích úkolů celkem, alespoň 2 z každé série. Studenti, kteří budou skládat zkoušku u kolegy Hencla si musí samostatně zajistit napsání zápočtové/zkouškové písemky v jeho paralelce.

Písemky: Písemky budeme psát 10.4. a 22.5., bude na ně 90 minut a budou povoleny písemné materiály. Náhradní termín pro napsání písemkek je 31.5. od 9 hodin v S1. První cvičná písemka - zadání. Druhá cvičná písemka - zadání.

Úkoly: Budou zadávány průběžně ve dvou sériích. Úkoly je možné (a doporučené!) odevzdávat průběžně, buď papírově na hodině, nebo e-mailem jako jeden tisknutelný a čitelný pdf soubor. Deadline první série bude 17.4., deadline druhé série bude 26.5. Úkoly odevzdané po příslušném deadline se počítají jako 1/3 úkolu před deadline. Náhradní úkoly první série. Úkoly druhé série (plus úkoly zadané na cvičení 15.5.).

Co bylo/bude na hodinách: