Veronika Slívová

slivova (AT) iuuk.mff.cuni.cz

Cvičení, domácí úkoly. Body za písemky. Podmínky zápočtu. Užitečné odkazy.

Lineární algebra II

pátek 14:00, místnost S7

přednáší Pavel Hubáček

Zápis cvičení

16.5

Rektorský sportovní den

9.5

Příklady na positivně (semi)definitiní matice a Choleského dekompozici. Příklady najdete ve sbírce.

2.5

Další příklady na Jordanovu normální formu. Příklady z pdf.

25.4. (záskok Jaroslav Hančl)

Příklady na Jordanovu normální formu, příklady 1,2 (a,b,c) a část 3 z pdf.

18.4

Pokračování příkladů na vlastní čísla a vlastní vektory z pdf.

11.4

Vlastní čísla, vlastní vektory. Příklady 1 a začátek příkladu 2 z pdf.

4.4

Determinanty a jejich aplikace příklady z pdf. Příklad s počtem koster pomocí determinantů má důkaz v Kapitolách z diskrétní matematiky (Nešetřil, Matoušek) v kapitole Počet koster úplného grafu.

28.3

Pokračování příkladů na determinanty z pdf.

21.3

Determinanty, částí z příkladů 1,2,3 z pdf.

14.3

Ortogonalizace, metoda nejmenších čtverců, determinanty 1a,2,3,4 z pdf.

7.3

Procvičování skalárního součinu, Gramm-Schmidtova ortonormalizace 1,2a, 4 z pdf.

28.2.

Příklady 5-8 z pdf.

21.2.

Skalární součin, příklady 1-4 z pdf.

Výsledky domácích úkolů a písemek.

Výsledky zveřejňuji jen pod přezdívkou. Pokud ji nemám, nezveřejňuji.

Tabulka s body

Podmínky zápočtu

K udělení zápočtu je potřeba získat alespoň 65% bodů z písemek psaných v průběhu semestru. Dodatečné body je možno získat za aktivní účast na cvičení. Případný nedostatečný bodový zisk je možno nahradit řešením doplňujících domácích úkolů (obvykle zadány koncem semestru, nejpozději na posledním cvičení).