Lineární programování a kombinatorická optimalizace - NOPT048

LS 2023, Jiří Sgall, úterý 9:00, S4

Kontakt a konzultace

Konzultace nejlépe po předběžné domluvě mailem.

E-mail: last name at iuuk.mff.cuni.cz
Telefon: 951 554 293, 608 035 102
https://iuuk.mff.cuni.cz/~sgall/
Pracovna: 3. patro, místnost 307, Malostranské nám. 25

Cvičení mají vlastní stránky, vede je Martin Balko.


Zkoušky

V září je vypsaný termín na 18.9. V létě se můžeme případně domluvit individuálně koncem července nebo v druhé půlce srpna.


Literatura a další pomůcky

Poznámky k přednášce v tuto chvíli bohužel nejsou dopsané ale poslouží k přehledu první části přednášky, která je dobře pokryta dvojími skripty J. Matouška Lineární programování a lineární algebra pro informatiky a Introduction to Discrete Geometry. Pro druhou část použijte nejlépe poznámky z r. 2010;  algoritmy pro párování jsou dobře pokryty v knize Cook et al: Combinatorial Optimization, která je v informatické knihovně.


Probraná témata


Probraná témata z předchozího běhu v r. 2018 (s nahrávkou)