NDMI084 - Úvod do aproximačních a pravděpodobnostních algoritmů

Jiří Sgall

ZS 2021 - Pátek 10:40 v S3

Cvičení se konají jednou za 14 dnů v úterý od 10:40 v S7, vede je Matej Lieskovský

Konzultace nabízím po dohodě, typicky budu k dispozici v úterý nebo v pátek po přednášce.

Poznámky k přednášce (verze 8. 1. 2020)

Záznamy přednášek jsou k dispozici v SISu pro zapsané studenty

English section

Probraná látka

Předchozí běh přednášky v r. 2020

Zkoušky

Zkouška je ústní s písemnou přípravou. Po zadání otázky se většina studentů připravuje cca 10-20 minut. Poté následuje diskuse nad přípravou, doplňující otázky apod. Podobně bude probíhat i případná distanční zkouška.

Termíny prezenčních zkoušek jsou vypsané v SISu. Pokud se naplní kapacita a jste ve frontě, můžete počítat s tím, že Vás v daný den vyzkouším. Pokud by se místo neuvolnilo, tak se domluvíme na čase buď dříve anebo odpoledne. Pokud bude potřebná distanční zkouška, domluvíme se individuálně.

V únoru budu na dovolené, poslední dva týdny zkouškového období nebudou žádné termíny.

Literatura

[WS] D. P. Williamson, D. B. Shmoys: The Design of Approximation Algorithms, Cambridge University Press, 2011.

[MR] R. Motwani, P. Raghavan: Randomized algorithms, Cambridge University Press, 1995.

[MU] M. Mitzenmacher, E. Upfal: Probability and Computing: Randomized Algorithms and Probabilistic Analysis, Cambridge University Press, 2005.

[V] V. V. Vazirani: Approximation Algorithms, Springer, 2001.

[KT] J. Kleinberg, E. Tardos: Algorithm Design, Pearson, 2006.

Sylabus

Přednáška probírá středně pokročilé techniky pro návrh a analýzu algoritmů a ilustruje je na konkrétních kombinatorických problémech. Pro mnohé optimalizační problémy je obtížné navrhonout algoritmy, které je vyřeší optimálně a zároveň rychle (např. pro NP-úplné problémy). V takovém případě studujeme tzv. aproximační algoritmy, které pracují rychle, a najdou řešení více či méně blízké optimálnímu řešení. Často pro návrh algoritmů (aproximačních i jiných) používáme náhodnost, což umožňuje řešit některé úlohy efektivněji nebo řešit úlohy jinak neřešitelné. Doporučeno pro 3. ročník bakalářského studia.

Probírané techniky:

Probírané problémy a algoritmy:

Probraná látka podle přednášek v r. 2020