Diskrétní matematika pro matematiky (NDMA005)

vyučující Robert Šámal

Aktuálně
SIS
v SISu lze najít oficiální info o předmětu, jakož i rozvrh přednášky a všech cvičení.
Literatura
Přednáška poměrně přesně sleduje knihu J. Matoušek, J. Nešetřil: Kapitoly z Diskrétní matematiky (ale nestihneme ji probrat celou). V knihovně i v prodejně skript najdete i další pěkné knihy k tématu. v SISu
Příklady na počítání najdete v doporučené učebnici, a samozřejmě na cvičeních. Pokud byste toužili po dalších příkladech na procvičení, můžete použít třeba tuto sbírku. Zájemcům o drsné příklady (mnohem těžší, než jsou potřeba pro absolvování této přednášky, zato často krásné) doporučuji knihu L. Lovász: Combinatorial Problems and Exercises.
Cvičení
Zisk zápočtu ze cvičení je nutnou podmínkou pro účast na zkoušce. Navíc, aktivní účast na cvičení vám výrazně usnadní skládání zkoušky. Podmínky k získání zápočtu vám sdělí příslušný cvičící.
Konzultační hodiny
Pokud jste něco na přednášce nechytili, a přemýšlení nad poznámkami, knihou, ani dotazy na cvičení nepomáhají, nebojte se domluvit si konzultaci. Např. ve čtvrtek 19-19:30 (před seminářem IPS), nebo v pátek od 12:20. V mé pracovně (nebo poblíž) - místnost 323 na Malé Straně. Každopádně prosím, domluvte se předem, že chcete přijít (a s čím máte obtíže). Když s sebou přivedete víc lidí najednou, tím lépe!

Co se dělo na přednáškách

1. přednáška 11.10.2012
Problém šatnářky (zatím bez řešení). Prosté zobrazení na konečné množině je na. Dirichletův princip. Počet usp. dvojic, zobrazení, prostých zobrazení.
2. přednáška 18.10.2012
Počet permutací, všech podmnožin, podmnožin dané velikosti, všech relací. Základní vlastnosti kombinačních čísel (symetrie, sčítací vzorec). Jak je velké sjednocení? Vysloven princip inkluze a exkluze. Hádanka: jaká je otázka, když odpověď je 2 2 n ?
Řešení: pokud X je n-prvková množina, tak uvedené číslo je velikost množiny P(P(X)) -- čili počet všech podmnožin množiny všech podmnožin X. Ještě jinak: množinový systém říkejme libovolné množině podmnožin X. Počítáme zde, kolik je všech množinových systémů.
3. přednáška 25.10.2012
Řešení šatnářky. Důkaz principu inkluze a exkluze.
4. přednáška 1.11.2012
Jiný důkaz principu inkluze a exkluze. Podrobnější pohled na relace ekvivalence. Hádanka: Kolik je latinských obdélníku nx1? Kolik nx2?
Řešení: těch nx1 je n!, pro nx2 je to n!.š(n).
Hádanka: Kolik je všech rozkladů množiny {1,2,3}? (A co {1,2,3,4}?)
Řešení: Pět, konkrétně jsou to { {1,2,3} }, { {1}, {2}, {3} }, { {1}, {2,3} }, { {2}, {3,1} }, { {3}, {1,2} }.
Pro čtyřprvkovou množinu dostaneme už 15 rozkladů, pro pětiprvkovou 52, pro šestiprvkovou 203. To není potřeba počítat vypsáním všech možností, dá se sestavit rekurentní vzoreček.
5. přednáška 8.11.2012
Důkaz věty o ekvivalenčních třídách. Uspořádání: příklady, znázorňování. Lineární rozšíření, min., max., nejv. a nejm. prvky.
Hádanka: jak vypadá uspořádání, které nemá minimální ani maximální prvek? Řešení: třeba celá čísla s běžným uspořádáním.
6. přednáška 15.11.2012
Existence minima a maxima. Existence lineárního rozšíření. Hypotéza 1/3-2/3. Vnoření částečných uspořádání do vícerozměrných krychlí. Řetězce a antiřetězce. Hádanka: Jaký je největší řetězec a antiřetězec v n-rozměrné hyperkrychli? (Pro antiřetězec nemusíte dokazovat, že je opravdu maximální, to není úplně lehké -- ale zkuste nalézt co nejlepší!)
7. a 8. přednáška 29.11.2012
Věta o dlouhém a širokém. Rozklady na řetězce a antiřetězce. Aplikace na monotónní posloupnosti. Zornovo lemma, axiom výběru a aplikace. Obrázky ordinálů. Spernerova věta -- znění, motivace.
9. přednáška 6.12.2012
Spernerova věta -- důkaz. Počítání dvěma způsoby. Grafy -- úvod. Co a proč to je, příklady důležitých grafů. Rovnost vs. izomorfismus grafů. Hádanka: Kolik je grafů s n vrcholy? Kolik jich může být navzájem neizomorfních?
10. přednáška 13.12.2012
Počet všech grafů s n vrcholy, odhad počtu neisomorfních. Stupeň v grafu. Princip sudosti. Incidenční matice. Součet stupňů v grafu je dvakrát počet hran. Důsledek: graf se sudými stupni nemá most. Podgraf, indukovaný podgraf. Cesta, kružnice, sled v grafu. Komponenty souvislosti. Kreslení jedním tahem -- důkaz zatím jen jednodušší části.
11. přednáška 20.12.2012 -- PLAN
Vzdálenost v grafu. Matice sousednosti a sledy v grafu. Stromy -- kap. 5.1 v knize.
12. přednáška 3.1.2013 -- PLAN
Problém minimální kostry v grafu -- kap. 5.3.
13. přednáška 10.1.2013 -- PLAN
Prostor kružnic -- kapitola 13.4 v knize. (Jen znění hlavní věty.)