1. Netriviální je jen tvrzení o inverzích. K němu využijte, že $A$ je invertibilní právě když
$A_{i,i} \ne 0$ pro všechna $i$. 

2. Abyste ukázali, že každá hrana je použita, uvažte nepoužitou hranu $T$, která je nejblíže 
k $x_0$. Pro druhou část, uvědomte si, že každý Eulerovský tah dostaneme naším algoritmem 
pro právě jednu volbu $x_0$ a $T$. 

3. Může být $\alpha(K_k \boxempty G)$ větší než $|V(G)|$? 

4. Vlastní vektor má souřadnice $\chi(\gamma_{v_0,v})$. 

5. $k$-cyklus má některé automorfismy navíc. Jak můžeme zakázat převracení? 

6. Opět můžeme zrekonstruovat $|E \cap F|$ z $L_i(K_n^r)$ pomocí počítání 
$r$-tic co sousedí s $E$ i $F$.