1. 
Jako V vemte množinu všech podmnožin {1, 2, ..., n} 
a položte f(K) = Pr[ A_i nastává právě pro i\not\in K] .

2. Postupujte podobně, jako minule. Pro neorientované grafy 
tvrzení platí pro grafy s více než třemi vrcholy. 

3. 
(a) Uspořádejte vrcholy grafu x_0, x_1, \dots, x_n tak, aby 
každý x_i (i \ge 1) měl souseda s menším indexem. Barvěte 
vrcholy odzadu. 

(b) Ukažte, že toto uspořádání lze zvolit tak, že 
první a poslední vrchol sousedí, ale nemají stejné množiny C.

4. Využijte toho, že $\Lambda = \max_v (v^T A v)/ \|v\|^2$. 

5. (a) Grupa sudého řádu má prvek řádu $2$. 
(b) Najděte všechny turnaje, které mají regulární grupu automorfismů isomorfní 
té zadané. 

6. (a) Vezměte $\binom{k+1}{2l}$ kopií $2l$, respektive $\binom{k+1}{2l+1}$ kopií $2l+1$. 

(b) Uvažte polynomy $f(x) = \sum_i x^{a_i}$, $g(x) = \sum_i x^{b_i}$.