1. (a) 
Pro danou rotaci spočtěte, kolik $k$-úhelníků se tou rotací zachovává.
(b) Obdobně. 

2. Otočte modré hrany. 

3. Rozdělte každý vrchol $v$ na zhruba $\deg(v)/k$ vrcholů stupně zhruba $k$. 

4. Užijte rovnost z minulého týdne. 

5. Je to tehdy, když ma SRR $H$ a také hypergraf $H^*$: 
$V(H^*) = E(H)$, $E(H^*) = \{ U_x : x \in T\}$, kde $U_x$ je množina 
hran $H$, které obsahují $x$. 

6. 
(z minula) Vyberte uspořádanou $m$-tici $(x_1, \dots, x_m)$ t.ž. pro každou $r$-tici
indexů $1 \le i_1 < i_2 < \dots < i_r \le m$ mají všechny $(r+1)$-tice
$(x_{i_1}, x_{i_2}, \dots, x_{i_r}, x_t)$ (pro $i_r < t \le m$) 
stejnou barvu.

(nový) Jednoduchá indukce. 

7. Ukažte, že každá varienta s případným okrajem (trojúhelníček, na který už
další nenavazuje), příp. nesouvislá, je sjednočení koulí s ušima, Möb. pásky nebo dírami. 
Postupujte indukcí: začátek jsou disj. trojúhelníky, krok je nějaké lepení.