1. Předpokládejte na chvíli, že množství benzínu může být záporné. V jakém bodě trasy je výhodné začít? 
2. Jeden směr je jasný, pro druhý uvažte množinu vrcholů, kam se lze z jednoho daného vrcholu dostat.
3. Bude doplněno ... 
4. Jaký je kombinatorický význam vlastního vektoru? 
5. Vytvořte vhodný pomocný graf ... (a pro něj využijte známého vztahu pro počet hran
ve stromu). 
6. (a) Vezměme jeden vrchol, $x$, a zkusme aplikovat indukci na $G - x$ -- najít v něm
velkou kliku nebo velkou nezávislou množinu. 
(b) Pro $k=2$ to už máme. Co takhle indukce podle $k$?