Diskrétní Matematika - cvičení Út 15:40 T10

Příklady ze cvičení

 • cvičení 1, 1.10. - motivační příklady, indukce
 • cvičení 2, 8.10. - množiny a formalismy
 • cvičení 3, 15.10. - operace s množinami a základy relací [OPRAVA zadání úkolu, v 3-3 byla špatně inkluze, opravena definice skládání]
 • cvičení 4, 22.10. - odcvičil kolega Martin Tancer, zadána 4. série úkolů [OPRAVA zadání 4-1, a upřesnění]
 • 29.10. se cvičení nekoná z důvodu imatrikulací, termíny odevzdání domácích úkolů se příslušně posunují
 • cvičení 5, 5.11. - zobrazení, kombinatorické počítání
 • 12.11. se cvičení nekoná z důvodu Děkanského sportovního dne, termíny odevzdání domácích úkolů se příslušně posunují
 • cvičení 6, 19.11. - odcvičil kolega Peter Korcsok, kombinatorické počítání, základy teorie grafů. Série domácích úkolů tento týden není
 • cvičení 7, 26.11. - grafy a podrafy [připomínka: úkol 7-1 změněn oproti fyzickým zádáním], řešení pseudopísemky
 • cvičení 8, 3.11. - grafy, souvislost, eulerovskost, rovinnost
 • cvičení 9, 10.12. - rovinné grafy, symetrické struktury, intuice a pravděpodobnost
 • cvičení 10, 17.12. - pravděpodobnostní prostory, jevy, nezávislost, podmíněná pravděpodobnost, střední hodnota
 • Vánoční pauza
 • cvičení 11, 7.1. - střední hodnota, rozptyl, odhady, částečná uspořádání, závěr
-12345678910Σ / 100Z
* MAX *(4,4,2),10 [20]7,6,2 [15]3,(7,1),4 [15]2,8 [10]3,2,5,(3,5,2) [20]3,3,2,2,4 [14]4,4,3,3,7 [21]3,3,6,(3,5) [20]2,(2,2),6,(2,6) [20]155
Aladin(3,3,0),4 [10]5,5,- [10]3,(7,1),4 [15]1,8 [9]2,2,5,(3,2,2) [16]---60
Alda(4,3,1),3 [11]4,5,2 [11]3,(4,0),1 [8]2,4 [6]3,2,5,(3,5,2) [20]2,3,1,2,3 [11]4,2,5,2,3 [16]2,1,6,(3,5) [17]100
Artem(3,2,1),4 [10]5,3,2 [10]2,(7,1),4 [14]2,8 [10]3,2,5,(3,5,2) [20]3,3,1,2,4 [13]4,4,3,1,3 [15]2,1,5,(3,6) [17]109
Astera(2,1,0),2 [5]6,2,2 [10]------15
Babula(4,3,2),4 [13]3,5,2 [10]3,(2,0),4 [9]2,5 [7]3,2,5,(3,4,2) [19]3,2,2,2,4 [13]3,4,5,1,- [13]2,1,6,(3,4) [16]100
Dejf(4,3,2),10 [19]7,6,1 [14]3,(7,1),4 [15]2,8 [10]2,2,5,(3,4,2) [18]3,2,0,2,4 [11]4,1,3,2,- [10]3,1,6,(1,1) [12]109
Domi_R(3,2,1),3 [9]6,3,2 [11]3,(3,0),2 [8]2,8 [10]1,2,4,(3,2,2) [14]3,1,0,1,2 [7]1,4,5,2,5 [17]3,3,6,(3,4) [19]-,(1,1),6,- [8]103
Inlé(2,2,1),1 [6]5,-,0 [5]1,(3,0),2 [6]0,0 [0]----17
Jaro(4,3,2),5 [14]7,5,1 [13]3,(7,1),4 [15]2,8 [10]2,2,5,(3,5,2) [19]3,2,-,2,4 [11]-3,1,6,(3,1) [14]2,(2,2),-,- [6]102
kazarp(4,2,2),10 [18]7,5,2 [14]3,(7,1),4 [15]2,8 [10]3,2,5,(3,5,2) [20]3,3,1,2,2 [11]3,4,5,1,- [13]3,3,6,(3,1) [16]117
krajci(3,2,1),3 [9]5,3,2 [10]3,(2,1),- [6]5,0 [5]0,1,5,(3,5,2) [16]---46
Martin(4,4,2),10 [20]6,6,2 [14]3,(6,1),4 [14]2,8 [10]3,2,5,(3,5,2) [20]3,2,1,1,4 [11]4,4,3,2,- [13]3,3,6,(3,1) [16]118
Miťka(4,4,2),10 [20]7,6,2 [15]3,(7,1),4 [15]2,8 [10]3,2,5,(3,5,2) [20]3,3,2,2,- [10]-3,3,6,- [12]102
Morfeus(4,4,2),4 [14]6,4,1 [11]3,(4,-),- [7]2,5 [7]1,2,2,(3,3,2) [13]3,3,1,2,4 [13]4,4,3,2,6 [19]2,1,5,(3,4) [15]1,(1,1),1,- [4]103
Orion(4,4,2),5 [15]5,3,2 [10]3,(7,-),4 [14]2,4 [6]2,2,2,(3,3,2) [14]3,3,1,2,4 [13]4,4,5,2,- [15]3,1,-,- [4]-,(2,2),6,- [10]101
SK(4,2,1),5 [12]6,5,2 [13]3,(7,1),4 [15]2,8 [10]2,3,5,(3,2,2) [17]3,3,1,2,4 [13]2,2,5,1,- [10]3,3,6,(3,-) [15]105
Stopex(3,4,2),8 [17]6,4,2 [12]2,(6,0),- [8]2,2 [4]-3,3,1,2,4 [13]2,4,6,2,5 [19]2,3,4,(3,4) [16]89
average13.0611.3511.57.7517.57NAN11.5414.5514.547detail

Aktuálně jsou opravena všechna standardně odevzdaná řešení. Další opravy budou doprovázeny emailem s poznámkami.

V tabulce přibyl ukazatel zápočtu.

Domácí úkoly

Kalendář

Každý týden bude na cvičení zadána série domácích. Domácí úkoly jsou otevřeny po 3 cvičení (tedy typicky 3 týdny) poté bude zveřejněno řešení.

Vypracování

Postup řešení komentujte. Postup je hodnocen nezávisle na správnosti řešení. Můžete využít ilustrace, když to bude vhodné, ale nenahrazujte jimi komentář. U každého řešení jasně vyznačte číslo úlohy. Jasně označte číslo série (pro celou stranu nebo pro jednotlivé úkoly).

Odevzdávání

 • Elektronické odevzdání(doporučeno) odevzdávejte emailem. Není důvod používat jiný formát než pdf ve formátu A4. Přípustný je prostý text (txt), avšak pouze v univerzálním kódování. Formáty různých officů (doc,...) či skeny ručně psaných řešení nejsou přípustné. Úkoly připojujte ideálně jako jedinou přílohu a ujistěte se, že vaše jméno a označení úloh je uvedeno uvnitř přílohy. Není třeba psát nic do emailů samotných. Neodsazujte zbytečně problémy na jednotlivé stránky, šetřeme papírem. Vaše emaily budou zpracovávány a tiskuny semi-automatizovaně. Obsahuje-li vaše řešení ilustrace, ujistěte se, že výsledný soubor není zbytečně velký.
 • Ručně psaná odevzdání lze odevzdávat na začátku cvičení. Řešení vytvářejte čitelná, na rozumných papírech (obdélníkových tvarů bez izolepy a neurčitých chapadel). Není třeba vmáčknout řešení na jediný papír, budu potřebovat místo na poznámky.
 • Experimantální odevzdání díky postupu technologie můžeme zkusit experimentální odevzdávání skenovaných ručních řešení pomocí specializovaných programů pro smartphony jako Office Lens nebo Adobe Scan apod. Využiyí těchto programů se značně liší od fotografií! Stále platí, že výsledkem by měl být pdf soubor s podpisem uvitř. Pokuste se také ujistit, že výsledné pdf je ve formátu A4 (v kontrastu s náhodnými rozměry, které některé aplikace generují na základě původních rozměrů obrazu).

Opravy

Odevzdaná řešení dostanete na cvičení zpět opravená a s poznámkami. Pokud odevzdáváte elektronicky a chcete mít řešení opraveno do dalšího cvičení, je třeba ho odevzdat nejpozději o víkendu, i tak ale nelze včasnou opravu zcela zaručit.

Nepovedené domácí úkoly bude možné opravovat dokud je série otevřená.

Pokud potřebujete opravu některého řešení rychleji nebo jste si nevyzvedli opravu na cvičení, napište mi a můžete dostat opravu po emailu.

Podmínky zápočtu

Získání zápočtu je podmíněno pouze získáním dostatečného množství bodů, zhruba 60%-70%, přesná hranice bude určena později.

Body budou primárně z domácích úkolů.

Užitečné odkazy