Diskrétní Matematika - cvičení Pá 10:40 S11

Příklady ze cvičení

 • cvičení 1 - motivační příklady, indukce
 • cvičení 2 - množiny a formalismy
 • cvičení 3 - relace a jejich vlastnosti
 • cvičení 4 - uspořádání, ekvivalence, zobrazení (funkce)
 • cvičení 5 - kombinatorické počítání, princip inkluze a exkluze
 • cvičení 6 - pravděpodobnostní prostory, základní úložky
 • cvičení 7 - nezávislost a podmíněná pravděpodobnost; nápověda
 •  ▷ odcvičila Veronika Slívová
 • cvičení 8 - střední hodnota a odhady
 •  ▷ odcvičila Veronika Slívová
 • cvičení 9 - pravděpodobnostní odhady, značení a terminologie teorie grafů
 • cvičení 10 - podgrafy, doplňky, stromy
 • cvičení 11 - souvislost, eulerovskost
 • cvičení 12 - matice sousednosti, de bruijnovy sekvence
 • cvičení 13 - rovinnost, kleslení, dualní grafy, barvení
 • cvičení 14 - barvení průnikových grafů, platónská tělesa
-12345678910111213Σ / 100Z
** BODY **5,5 [10]3,2,4 [9]3,1,3 [7]2,4,2,6 [14]2,4,6 [12]2,6,2 [10]6,6 [12]2,5,3 [10]5,3,2 [10]2,-3-,3,2 [7]4,4,2 [10]3,6,6 [15]4,5 [9]135
Crox1,2 [3]1.5,2,3 [6.5]0,0.5,1 [1.5]0,0.5,0,5 [5.5]2,0,5 [7]4,4,2 [10]3,8,4 [15]-,5,4 [9]4,0,-,4 [8]4,4,1 [9]6,4,- [10]6,2 [8]92.5
Famfrpal10,6 [16]3,3,0 [6]3,1,4 [8]0,6,-,8 [14]4,4,8 [16]4,12,4 [20]3,2,- [5]-,1,2 [3]4,0,-,3 [7]6,-,2 [8]103
Flyn4,4 [8]6,1,8 [15]2,1,1 [4]2,8,1,8 [19]4,4,8 [16]4,12,4 [20]8,8 [16]4,6,4 [14]10,6,4 [20]-,-,-,4 [4]136
Jetel10,0 [10]1.5,4,0 [5.5]4,2,0 [6]0,6,0,- [6]4,2,8 [14]4,12,0 [16]4,- [4]-,4,4 [8]3.5,0,-,2 [5.5]8,8,3 [19]6,8,- [14]108
Kwan-,2 [2]2.5,4,2 [8.5]4,1,2 [7]1,8,0.5,8 [17.5]4,8,8 [20]2,10,4 [16]6,2 [8]3,6,2 [11]10,6,4 [20]2,0,-,4 [6]116
Mirek10,- [10]6,4,4 [14]6,2,- [8]4,8,-,8 [20]4,4,8 [16]4,12,4 [20]12,10 [22]4,6,- [10]-,4,4 [8]4,-,-,0 [4]132
Nero2,3 [5]2.25,1,- [3.25]2,2,- [4]1,-,1,0 [2]4,4,- [8]2,4,0 [6]28.25
Pišta4,4 [8]3,1.5,- [4.5]4,1,- [5]4,8,6 [18]2,6,0 [8]3,8 [11]54.5
PTP4,4 [8]6,0,4 [10]-,0.5,1.5 [2]0,7,1,4 [12]4,8,12 [24]4,10,4 [18]2,10 [12]3,6,2 [11]-,4,4 [8]4,-,2,0 [6]111
P1110TR8,4 [12]3.5,4,6 [13.5]4,1,2 [7]1,8,0,0 [9]4,8,10 [22]4,12,4 [20]12,6 [18]4,6,4 [14]10,4,2 [16]0,0,2,4 [6]137.5
Samuel Křišťan10,9 [19]5,4,8 [17]6,2,5 [13]4,8,4,12 [28]4,6,12 [22]4,12,4 [20]12,8 [20]4,10,6 [20]159
Tim Weils4,6 [10]2.5,3,3 [8.5]1.5,2,2.5 [6]4,4,1,3 [12]2,4,8 [14]4,4,4 [12]4,- [4]1,1,2 [4]5,2,2 [9]2,2,0,4 [8]1,4,1 [6]6,4,- [10]103.5
XSabyr4,4 [8]2.5,1,2 [5.5]-,2,1 [3]1,-,-,4 [5]4,2,2 [8]2,4,0 [6]-,12 [12]3,6,2 [11]-,4,4 [8]4,0,-,4 [8]6,4,4 [14]6,6,- [12]100.5
average9.159.065.7312.515.7714.7712.711.510.96.2511.211.58detail

Řešení úkolů

Domácí úkoly

Každý týden bude zadána série domácích, a vždy následující týden budou k sérii dodány nápovědy.

Na vypracování každé série jsou dva týdny. Řešení odevzdaná před nápovědou mají dvojnásobnou bodovou hodnotu.

Domácí úkoly lze odevzdat na začátku cvičení.

Nepovedené domácí úkoly bude možné opravit následující týden.

Podmínky zápočtu

Získání zápočtu je podmíněno pouze získáním dostatečného množství bodů z domácích úkolů. Předpokládaná hladina je zhruba 70% maxima.

Odevzdávání domácích úkolů

Řešení můžete odevzdávat buď ručně psané na začátku cvičení nebo emailem v jednoduchém textovém formátu.

Při odevzdávání emailem není důvod používat jiné formáty než pdf (preferováno) a txt (txt prosím v univerzálním kódování, tj Unicode nebo UTF). Sken ručně psaného řešení není textový formát, tím spíše ne jeho fotografie. Posílejte ideálně jedinou přílohu. Úkoly podepište uvnitř a nenechávejte zbytečně poloprázdné stránky. Vaše úkoly budou automatizovaně tisknuty, nechceme plýtvat papírem a dohledávání autora úkolu je zbytečná práce navíc.

Ručně psaná řešení piště čitelně. Nepoužívejte malé písmo. Za žádných okolností není třeba vmáčknout všechna řešení na jeden papír. Naopak se bude hodit spoustu prostoru kam můžu čitelně napsat připomínky k vašemu řešení. Nepřelepujte, neslepujte nesešívejte. Zkusme se udrržet na formátech A4 bez chlupatých okrajů.

Postup řešení komentujte. Postup je hodnocen nezávisle na správnosti řešení. Můžete využít ilustrace, když to bude vhodné, ale nenahrazujte jimi komentář.

Každý papír podepište. První úkol je třeba podepsat jménem a přezdívkou, body budou zveřejněny pod přezdívkou. U každého řešení jasně vyznačte číslo úlohy. Jasně označte číslo série (pro celou stranu nebo pro jednotlivé úkoly).