Algoritmy a Datové struktury I - cvičení středa 15:40 S10

Příklady ze cvičení

 • cvičení 1 - základní vlastnosti algoritmů, asymptotická notace
 • cvičení 2 - výpočetní model, binární vyhledávání, (reprezentace grafů)
 • cvičení 3 - prohledávání grafů a jeho aplikace
 • cvičení 4 - implementace grafových operací a řešení problémů pomocí prohledávání
 • cvičení 5 - topologické úlohy, nejkratší cesty (Dijkstra)
 • cvičení 6 - nejkratší cesty (Dijkstra, Relaxace, Bellman-Ford)
 • cvičení 7 - nejkratší cesty mezi všemi body, minimální kostry
 • cvičení 8 - minimální kostry, úvod do BVS
 • cvičení 9 - vyhledávací stromy, implementace operací, AVL stromy
 • cvičení 10 - (a,b) a RB stromy, Master Theorem
 • cvičení 1.5. a 8.5. se nekonaly
 • cvičení 11 - Divide & Conquer, třídění
 • cvičení 12 - základy hašování, černá magie
 • extra - extra domácí úkoly pro dohánění bodů

Domácí úkoly a zápočet

Následující informace jsou předběžné, mohou se změnit.

Na cvičeních budou pravidelně zadávány domácí úkoly. Domácí úkoly lze najít v leafletech s příklady ze cvičení. Každý úkol má hodnotu jednoho bodu. Pro získání bodů je třeba odevzdat úkol do termínu (do začátku nějakého cvičení). Termín je typicky 2 týdny po zadání.

Pro zápočet je potřeba získat většinu bodů z domácích úkolů (cca. 2/3).

Úkoly odevzdané v termínu bude možné dodatečně opravovat.

Úkoly odevzdávejte elektronicky emailem, případně papírově (na začátku cvičení). Elektronicky odevzdávejte úkoly jako přílohy v podobě textových dokumentů, neměl by být důvod používat jiné formáty než .pdf (případně .txt v rozumném portabilním kódování). Vyfocený nebo naskenovaný papír není textový dokument.

PODEPISOVÁNÍ Odevzdáváte-li elektronicky, ujistěte se že dokument má podpis uvnitř, tedy viditelný po vytištění. Podepisujte ideálně přezdívkou.

V případě jakékoliv nejasnosti v zadání se neváhejte zeptat po emailu.

Zápočet je nezávislý na zkoušce a nebude potřeba k zápisu na termíny zkoušek, ale doporučuje se alespoň splnit podmínky zápočtu před zkouškou. Pro uznání předmětu zápočet potřeba je, a složení zkoušky neznamená získání zápočtu.

Užitečné odkazy