Algoritmy a datové struktury - cvičení pondělí 15:40

Příklady ze cvičení

 • cvičení 1 - příklady základních algoritmů, a co nás u nich zajímá
 • cvičení 2 - znovu základní algoritmy a základy grafových algoritmů
 • cvičení 3 - prohledávání, komponenty, souvislost
 • cvičení 4 - úložky na prohledávání a topologické pořadí
 • cvičení 5 - nejkratší cesty a dijkstra
 • cvičení 6 - relaxace, Bellman-Ford a Floyd-Warshall + udělali jsme vzdálenosti násobením matic a union-find
 • cvičení 7 - minimální kostry, tři základní algoritmy, implementace a úpravy
 • cvičení 8 - stromové datové struktury a návrhy operací na nich
 • cvičení 9 - opět stromové struktury - (AVL-stromy,) ab-stromy a (LL)RB-stromy
 •  ▷ Stručný popis AVL a ab-stromů link, včetně LLRB-stromů popsáno v kapitole 8 průvodce
 •  ▷ Podrobné Implementace AVL a ab-stromů si lze také poslechnout zde, v ADS/části 9 a 10
 • cvičení 10 - rozděl a panuj ala Master theorem, třídící algoritmy a jejich finčury
 •  ▷ Stručně link, bohatěji popsáno v kapitole 10 průvodce
 • cvičení 11 - rozděl a panuj, RAM, resty
 • cvičení 12 - hashování (zlehka a z dálky)
 • Extra - Extra úlohy pro dohnání bodů + stručné instrukce k vypracování

Body

-123456789101112EΣ / 8.5Z
just3-0.60.80.50.750.750.80.80.751.1510.68.5
caveman15001.1510.50.60.250.250.9111.218.85
Petr1.21.20.51.211.10.911110.1
Tomáš111.10.7510.81110.89.45
M641.11.11.20.5-0.5-10.750.56.65
Surmik1110.510.60.510.750.80.48.55
JanV-0.50.651.150.90.90.5-4.6

Domácí úkoly

Na každém cvičení jsou zadávány domácí úkoly, na jejich vypracování je z pravidla 1 týden. Domácí úkoly lze najít v leafletech s příklady ze cvičení. Každý úkol má hodnotu jednoho bodu. Pro získání bodů je třeba odevzdat úkol do termínu (typicky do začátku následujícího cvičení).

Úkoly odevzdávejte elektronicky emailem, případně papírově (na začátku následujícího cvičení). Elektronicky odevzdávejte úkoly jako přílohy v podobě textových dokumentů, neměl by být důvod používat jiné formáty než .pdf a .txt. Vyfocený nebo naskenovaný papír není textový dokument.

V případě jakékoliv nejasnosti v zadání se neváhejte zeptat po emailu.

Zápočet a zkouška

Pro zápočet je potřeba získat většinu bodů z domácích úkolů (cca. 2/3). Ve speciálních případech je po dohodě možné některé body nahradit pomocí extra úkolů.

Zápočet je nezávislý na zkoušce a nebude potřeba k zápisu na termíny zkoušek, ale doporučuje se alespoň splnit podmínky zápočtu před zkouškou. Pro uznání předmětu zápočet potřeba je, a složení zkoušky neznamená získání zápočtu.

Užitečné odkazy

 • Stránky přednášky: Úterní, Středeční(EN)
 • Videozáznamy přednášek (z předchozích let): link
 • Průvodce labyrithem algoritmů: link