Algoritmy a Datové Struktury II

Následující informace jsou kopií z předchozích cvičení, nemusí být relevantní pro letošní cvičení

Domácí úkoly a zápočet

Zápočet bude udělen za získání dostatečného počtu bodů (cca. 2/3) z domácích úkolů. Každý domácí úkol bude za 1 bod.

Zadání domácích úkolů budou součástí leafletů s příklady ze cvičení. Úkoly budou zadávány zhruba obtýden.

Řešení úkolů jsou přijímány 1. a 2. cvičení od zadání. Opravená řešení dostanete na následujícím cvičení. Řešení je možné opravovat nejpozději 3. cvičení po zadání. Úkoly odevzdané s dostatečným předstihem (úterý) elektornicky budou opraveny už na prvním následujícím cvičení. V případě atypického průběhu cvičení bude v odevzdávání nějaká extra flexibilita.

Minimalizujte kreativitu v odevzdávání úkolů. Elektronicky odevzdané prosím jako pdf s podpisem uvnitř (viditelný po vytisknutí), neposílat fotky. Ručně psané úkoly čitelně, přiměřeně velikým písmem, bez slepování a přelepování.

Užitečné odkazy

  • Průvodce labyrithem algoritmů: link
  • Jiný pohled na FFT link