Algoritmy a Datové Struktury II - cvičení čtvrtek 14:00 S7

Cvičení probíhají přes Zoom

Zápočet se bude získávat prostřednictvím domácích úkolů a aktivity na cvičení.

Cvičení se nebude konat 24.12. a 31.12. (v souladu s oficiálním rozvrhem)

Dotazy, připomínky, myšlenky, nápady, atd., ať už přímo či nepřímo související se cvičením, směřujte na můj email.

Příklady ze cvičení

-123456Σ / 38Z
* MAX *5,5 [10]101010101060
A122,2 [4]9368838
Anička5,4 [9]107101046
bigi cies5,5 [10]9-101039
dade5,3 [8]65-827
ddcveng4,3 [7]104101041
Dezert535,5 [10]1010101050
Diskréťák4,3 [7]10510840
Forgo3,2 [5]8569942
J.K.5,5 [10]104101044
JozkoVajda4,5 [9]10510640
Kappa4,4 [8]9591041
LCB5,4 [9]1078438
matej5,5 [10]95103643
Misa5,- [5]1041061045
PoStrach5,2 [7]1069941
Railgun5,5 [10]10101040
Richard5,4 [9]10610641
RNG5,5 [10]8-109138
SK5,5 [10]10810745
StrojNaBody4,5 [9]7-5324
Thalion5,5 [10]1010101050
tryhard695,5 [10]10--1030
Vojta0245,3 [8]8710740
average8.439.266.119.197.866.8

Úkoly

Odevzdávání a opravy se budou řídit 3-týdenním rytmem. Po zadání bude 1 týden na řádné odevzdání. Druhý týden je možné nadále odevzdávat, úkoly zadané v prvním týdnu budou opraveny. U úkolů odevzdaných druhý týden není záruka dostatku času na opravu. Třetí týden je možné opravovat dříve odevzdané úkoly, není možné odevzdat nová řešení. Po vypršení třetího týdne bude vyvěšeno řešení.

Úkoly odevzdávejte na můj email, který naleznete v kontaktu. Jako předmět použijte prosím 'ads2 ukol'. Řešení přikládejte jako přílohy, používejte výhradně formát pdf. Vyhněte se prosím skenování domácích úkolů. Emaily budou zpracovány semi-automatizovaně, těla emailů budou převážně ignorována. V případě dotazů zašlete další email.

Každý úkol bude hodnocen nejen za správnost ale i kvalitu argumentace a v případě návrhu algoritmů za dosažené parametry. Bodová hodnocení budou zveřejněna na webu pod přezdívkami. Součástí hodnocení bude i testování AI systému na detekci plagiátorství, který bude celý semestr sbírat data o vašich úkolech.

Každý úkol bude za (celkem) 10 bodů, pro zápočet bude třeba získat zhruba 60-65% bodů.

Opravy domácích úkolů

Domácí úkoly je možné opravovat kdykoliv během tří týdnů od zadání po které je úkol otevřen.

Omezení jsou pouze následující

  • Poslední týden už skutečně pouze opravy, ne nová řešení (to platí i pro jednotlivé úlohy pokud jich je více, ledaže jste k tomu vyzváni)
  • Bodování úkolů na mé straně může trvat i přes týden (jeden celý cyklus, nehledě na to kdy v předchozím cyklu byl úkol odevzdán)
  • (typicky to trvá méně. Boduji chornologicky a po dávkách. Ve středu a čtvrtek je velký nával, na úkoly ze čtvrtka se obvykle dostane až opravdu po týdnu)
  • Jednu opravu beru vždy, u násobných oprav bude více a více obtížné mě přesvědčit, že si řešení zaslouží další body
  • Oprava negarantuje další body (obzvláště, pokud opravuje pouze vedlejší nedostatky)
  • Opravy pro získání plného počtu bodů musí být opravdu hezké a lepší

Vyhledávání (jedno není korektní algoritmus)

Užitečné odkazy

  • Průvodce labyrithem algoritmů: link
  • Krajinou grafových algoritmů - skripta k pokročilým kapitolám, vyšší úroveň než ADS2 (pokročilé toky, minimální kostry, nejkratší cesty): link
  • Jiný pohled na FFT link
  • Algoritmy okolo teorie čísel