Ročníkové projekty a bakalářské práce

V tuto chvíli nevypisuji žádná konkrétní témata projektů. Případní zájemci s vlastním tématem v oblasti mapových či herních aplikací souvisejících s grafovými či kombinatorickými tématy mě mohou kontaktovat emailem.


Historie:

Nejkratší cesta v polygonální mapě (Šimon Navrátil). Použití konvexního programování pro hledání cesty volným terénem. Projekt + bakalářská práce, obhájeno 2021.

Optimalizace včelí kolonií (Jan Jukl). Využití heuristiky včelí kolonie v diskrétní optimalizaci. Projekt + bakalářská práce, obhájeno 2019.

Ant colony heuristika (Peter Kovács). Implementace a testování této heuristiky pro problém obchodního cestujícího a další problémy. Projekt + bakalářská práce, obhájeno 2018.

Software pro konstrukční geometrické úlohy (Lucia Magurová). Nástroj pro zápis a vizualizaci konstrukčních geometrických úloh. Projekt + bakalářská práce, obhájeno 2017.

Vyhledávání tras v mapách (Robin Drahovský). Hledání pěších tras ve velkých mapách s ohledem na výšková data. Projekt + bakalářská práce, obhájeno 2017.

Quoridor (Lucia Bečvarová). Varianta hry pto 3 hráče. Projekt + bakalářská práce, obhájeno 2015.

SMIK solver (Marek Beliš). Projekt + bakalářská práce, obhájeno 2015.

Algoritmic metatheorems for Matroids (Tomáš Toufar). Teoretická práce, obhájeno 2015.

Kružnice a párování v grafech (Karel Tesař). Teoretická práce, obhájeno 2013.

Optimalizace rozvozových tras (Jan Bílek). Projekt + bakalářská práce, obhájeno 2013.

Bioinformatika - vizualizace vývojových stromů (David Nohejl). Projekt + bakalářská práce, obhájeno 2012.

Simulace provozu skladu (Jan Kolárik). Projekt + bakalářská práce, obhájeno 2012.

Konvoluční kódy (Vojtěch Brtník). Projekt + bakalářská práce, nedokončeno.

Editor map a navigace pro GPS (Martin Hykl). Projekt + bakalářská práce, obhájeno 2011.

OSM portál (Pavel Zbytkovský). Projekt nedokončen.

Implementace hry Quoridor (Martin Boroš). Projekt + bakalářská práce, obhájeno 2010.

Vícečetné zarovnání sekvencí (Matej Ferenc). Projekt + bakalářská práce, obhájeno 2010.

Implementace hry Dots and Boxes (Martin Balko). Projekt + bakalářská práce, obhájeno 2010.

Procházky v grafech a evoluční algoritmy (Peter Szepe). Projekt + bakalářská práce, obhájeno 2010.

On-line algoritmy barvení grafů (Josef Chludil). Projekt + bakalářská práce, obhájeno 2010.

Bioinformatika - vývojové stromy (Ondřej Hoferek). Projekt + bakalářská práce, obhájeno 2009.

Maticové výpočty (Miroslav Jakubík). Projekt + bakalářská práce, obhájeno 2009.

Kreslení grafů (Andrej Bosík). Projekt + bakalářská práce, obhájeno 2008.

Simulace dopravní sítě (René Fischer). Projekt + bakalářská práce, obhájeno 2008.

Rovinná nakreslení grafů (Jan Macošek). Projekt + bakalářská práce, obhájeno 2006.

Informační systém pro CK (Ladislav Peška). Projekt dokončen 2006.