Ročníkové projekty a bakalářské práce

Většinu informací naleznete v SISu nebo na této stránce, pokud vás zajímá ještě něco dalšího, tak se obraťte přímo na mě. Před přihlášením k projektu (popřípadě bakalářské nebo diplomové práci) je třeba se se mnou osobně domluvit na podrobnostech.

Toky se sdílenými kapacitami. Méně prozkoumaná variace na téma toků v sítích při které může být kapacitní omezení dané pro několik hran dohromady. Lze řešit lineárním programováním, zajímavé by byly hlavně kombinatorické přístupy z algoritmického i strukturálního hlediska. Práce má spíše teoretický charakter.

Nejkratší cesta v polygonální mapě. Jako mapu uvažujme pokrytí roviny mnohoúhelníky s danou rychlostí pohybu v každém mnohoúhelníku, případně na hranách. Úkolem je navrhnout a implementovat algoritmus pro řešení úlohy nalezení nejkratší (nejrychlejší) cesty mezi dvojicí zadaných bodů.

Databáze běžeckých / cyklo tras. Program by měl umožňovat pracovat s trasami ve formátu gpx - import, export, editace, vizualizace nad mapovým podkladem.

Modelování krajiny. Na základě mapových a výškových dat je sestaven model krajiny a je možné si ho prohlížet z libovolného bodu. Na druhou stranu by aplikace dokázala z obrázku krajiny (panoramatická fotografie...) a částečných zeměpisných dat určit přesnou polohu a pojmenovat objekty na obrázku (vrcholy, obce atd.).

Něco s OB mapami. Téma pro zájemce s vlastním (rozumným a zajímavým) nápadem.


Aktuální řešená témata:

Ant colony heuristika. Ant colony je jedna z heuristik použitelných pro řešení problému obchodního cestujícího. Úkolem práce je implementovat a otestovat tuto heuristiku, případně identifikovat další problémy, pro které je použitelná.

Mapová aplikace pro mobilní zařízení. Vytvoření aplikace pro jednoduchou editaci map přímo v terénu pro Android. Je možné využít vestavěné gps a je vhodné řešit přenositelnost dat s jinými programy (Ocad).

Hive. Vytvořit implementaci hry Hive s možností hraní proti počítači. Zvážit možnost přenosu implementace na mobilní zařízení (Android).

Konstrukční úlohy z geometrie. Vytvořit uživatelsky přívětivé prostředí umožňující formulaci konstrukčních geometrických úloh, postupy řešení a jejich vizualizaci.


Historie:

Vyhledávání tras v mapách (Robin Drahovský). Hledání pěších tras ve velkých mapách s ohledem na výšková data. Projekt + bakalářská práce, obhájeno 2017.

Quoridor (Lucia Bečvarová). Varianta hry pto 3 hráče. Projekt + bakalářská práce, obhájeno 2015.

SMIK solver (Marek Beliš). Projekt + bakalářská práce, obhájeno 2015.

Algoritmic metatheorems for Matroids (Tomáš Toufar). Teoretická práce, obhájeno 2015.

Kružnice a párování v grafech (Karel Tesař). Teoretická práce, obhájeno 2013.

Optimalizace rozvozových tras (Jan Bílek). Projekt + bakalářská práce, obhájeno 2013.

Bioinformatika - vizualizace vývojových stromů (David Nohejl). Projekt + bakalářská práce, obhájeno 2012.

Simulace provozu skladu (Jan Kolárik). Projekt + bakalářská práce, obhájeno 2012.

Konvoluční kódy (Vojtěch Brtník). Projekt + bakalářská práce, nedokončeno.

Editor map a navigace pro GPS (Martin Hykl). Projekt + bakalářská práce, obhájeno 2011.

OSM portál (Pavel Zbytkovský). Projekt nedokončen.

Implementace hry Quoridor (Martin Boroš). Projekt + bakalářská práce, obhájeno 2010.

Vícečetné zarovnání sekvencí (Matej Ferenc). Projekt + bakalářská práce, obhájeno 2010.

Implementace hry Dots and Boxes (Martin Balko). Projekt + bakalářská práce, obhájeno 2010.

Procházky v grafech a evoluční algoritmy (Peter Szepe). Projekt + bakalářská práce, obhájeno 2010.

On-line algoritmy barvení grafů (Josef Chludil). Projekt + bakalářská práce, obhájeno 2010.

Bioinformatika - vývojové stromy (Ondřej Hoferek). Projekt + bakalářská práce, obhájeno 2009.

Maticové výpočty (Miroslav Jakubík). Projekt + bakalářská práce, obhájeno 2009.

Kreslení grafů (Andrej Bosík). Projekt + bakalářská práce, obhájeno 2008.

Simulace dopravní sítě (René Fischer). Projekt + bakalářská práce, obhájeno 2008.

Rovinná nakreslení grafů (Jan Macošek). Projekt + bakalářská práce, obhájeno 2006.

Informační systém pro CK (Ladislav Peška). Projekt dokončen 2006.